Zaległy urlop z poprzedniego roku można wykorzystać tylko do końca września

Gorące tematy Praca Dołącz do dyskusji (5)
Zaległy urlop z poprzedniego roku można wykorzystać tylko do końca września

Zaległy urlop z poprzedniego roku, można wykorzystać tylko do końca września, a pracodawca może zmusić do tego pracownika.

Urlop przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Zgodnie ze stażem pracy przysługuje różna ilość dni wolnych od pracy. Urlop wypoczynkowy można wykorzystać w roku, w którym nabyło się do niego prawo. Jeśli się go nie wykorzysta, to zaległy urlop z poprzedniego roku, można wykorzystać tylko do końca września kolejnego, a pracodawca może zmusić do tego pracownika.

Zgodnie z art. 154 Kodeksu pracy wymiar urlopu wynosi 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, a 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Do stażu pracy wliczane są wszystkie okresy pracy w karierze pracownika, a nie tylko czas zatrudnienia u ostatniego, bieżącego pracodawcy.

Art. 155. [Nauka w szkole] § 1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:
– zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
– średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
– średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
– średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
– szkoły policealnej – 6 lat,
– szkoły wyższej – 8 lat.
Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu.

Urlop wypoczynkowy może na życzenie pracownika zostać podzielony na okresy różnej długości, które w sumie powinny dać tyle dni, ile przysługuje mu w związku z wyliczeniem stażu pracy. Jeden z tych okresów nie może być krótszy niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Ważne jest też to, że za urlop wypoczynkowy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w takiej wysokości, jakby był w tym czasie na swoim stanowisku pracy.

Pracownik nie może zrzec się urlopu lub zażądać wypłacenia ekwiwalentu urlopu. Przysługuje on tylko w przypadku, gdy pracownik kończy karierę w firmie i z niej odchodzi i ma być wypłacony proporcjonalnie do ilości przepracowanych miesięcy, a nie tak, jakby pracownik trwał na swoim stanowisku przez cały rok. Jak już wspomniałem wcześniej, pracownik może zostać zmuszony przez pracodawcę do tego, by wykorzystał zaległy urlop.

Masz problemy lub wątpliwości związane z wyliczeniem lub udzieleniem urlopu wypoczynkowego lub na żądanie i chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika? Z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.