Czy po rozwodzie żona może zatrzymać nazwisko męża?

Rodzina Dołącz do dyskusji (3)
Czy po rozwodzie żona może zatrzymać nazwisko męża?

Małżonkowie mają wspólny majątek, ale najczęściej też i nazwisko. Co jeżeli mąż nie chce, aby była żona wciąż się nim posługiwała? Czy po rozwodzie może jej tego zakazać?

Rozwód może wynikać z wielu powodów. Jedną z przesłanek jest całkowity rozpad pożycia, zdarza się jednak, że małżonkowie zwyczajnie pokłócą się z bardzo ważnego powodu i postanowią się rozejść. Możliwe są też takie sytuacje, kiedy na przykład żona wda się w szemrane interesy. Maż nie będzie chciał wtedy, aby dokonywała ich pod jego nazwiskiem. Czy po rozwodzie może jej kazać powrót do nazwiska panieńskiego?

W myśl prawa, w dniu zawarcia ślubu, jeśli taka jest wola małżonków, żona może zacząć posługiwać się nazwiskiem męża. Wtedy staje się jednak ono jej własnym i nawet po rozwodzie, żadna ze stron nie może rościć do niego praw. Co więcej, nawet po ustaniu małżeństwa, automatycznie uznawane jest to ostatnio posiadane, w związku z czym kobieta chcąca powrócić do jego panieńskiej formy, musi to zrobić w terminie 3 miesięcy, w myśli art. 59 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Art. 59. W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego2) powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Oczywiście małżeństwo to tylko jedna z metod zdobycia nowego nazwiska. Zmiany można dokonać także bez stawania na ślubnym kobiercu. Tą prostą procedurę urzędową opisujemy w osobnym artykule, gdzie tłumaczymy ile trzeba zapłacić oraz jakiego nazwiska otrzymać nie możemy (na przykład postaci historycznych).

Sąd nie ma prawa zmusić kogoś do zmiany nazwiska, na wniosek innej osoby. Jednak w związku z takimi samymi danymi, mogą wynikać rozmaite inne problemy, jak na przykład egzekucja długu od niewłaściwej osoby o identycznych personaliach. W przypadku dowolnych problemów prawnych warto konsultować się z prawnikiem. Nasz zespół specjalistów czeka na wiadomości nadsyłane pod adresem kontakt@bezprawnik.pl – podpowiemy najlepsze rozwiązania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości w możliwie najkrótszym czasie.