Czy intercyza chroni przed alimentami na byłego małżonka?

Prawo Rodzina Dołącz do dyskusji
Czy intercyza chroni przed alimentami na byłego małżonka?

Intercyza, czyli potoczna nazwa zmiany w drodze umowy ustroju małżeńskiego. Jej istota sprowadza się do uregulowania kwestii majątkowych w małżeństwie. Jak jednak wpływa na to, co dzieje się po jego rozpadzie? O ile wiadomo, że znacznie ułatwia podział majątku, o tyle nie do końca wiadomo, jak wpływa na ewentualne alimenty. W każdym razie tak może się wydawać, na pierwszy rzut oka.

Czy intercyza zwalnia z alimentów?

Kiedy małżeństwo ulega rozpadowi, małżonkowie regulują wszystkie łączące je dotychczas sprawy. Jedną z tych kwestii są również alimenty przysługujące byłemu małżonkowi. Zgodnie z przepisami przysługują one małżonkowi, który nie został uznany wyłącznie winnym rozpadu małżeństwa. Tego prawa nie da się ograniczyć, ani zrzec, jak jednak wpływa na nie wcześniej zawarta intercyza? Skoro małżonkowie, jeszcze przed ślubem albo już w trakcie małżeństwa, uregulowali swoje sprawy finansowe, to czy do tego obszaru zaliczają się również alimenty? Niestety nie. Intercyza nie wpływa na prawo do uzyskania alimentów po rozwodzie.

Czy intercyza może uchronić Cię w przyszłości przed koniecznością płacenia alimentów?

Rozdzielność majątkowa nie wpływa na obowiązek alimentacyjny i alimenty na byłą żonę, czy męża. Bez względu na to czy umowa została zawarta, czy nie oraz jaka jest jej treść, małżonek może dochodzić alimentów w sądzie, a drugi, jeżeli tak zdecyduje sąd, będzie musiał je płacić. Umowa przedmałżeńska nie chroni przed alimentami.

Czy w takim razie jest coś, co chroni przed alimentami na byłego małżonka? Niestety nie. Prawo, które obwarowuje małżeństwo, jest tak skonstruowane, że jedynie wspólna decyzja o rozwodzie i jego zgodny przebieg chronią przed alimentami. W dalszej kolejności jest to dobra wola byłego małżonka i trochę szczęśliwy układ losu. W każdej innej sytuacji niezależnie od tego, w jakim majątkowym ustroju małżeńskim trwało małżeństwo oraz jaką umowę zawarło, alimenty mogą być zasadzone. Ich wymiar i zasady przyznawania określają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. To ich treść stanowi jedyny wykładnik.