Sępy czekające na miejscu wypadku mają zniknąć z polskiego krajobrazu. Kancelarie odszkodowawcze na cenzurowanym

Codzienne Dołącz do dyskusji (408)
Sępy czekające na miejscu wypadku mają zniknąć z polskiego krajobrazu. Kancelarie odszkodowawcze na cenzurowanym

Reklama, podpisywanie umów w szpitalach, domach pogrzebowych i domach osób poszkodowanych przez firmy dochodzące roszczeń odszkodowawczych będą zakazane. Tak zakłada projekt zmian ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. 

Kancelarie odszkodowawcze na cenzurowanym

Czekający na miejscu wypadku z teczką pełną umów przedstawiciele kancelarii odszkodowawczych mają zniknąć z polskiego krajobrazu. Ustawodawca chce rozprawić się z działalnością kancelarii odszkodowawczych, a w szczególności z ich najbardziej kontrowersyjnymi działaniami i jest w tym sporo racji.

Sposoby działania i pozyskiwania klientów przez akwizytorów kancelarii budzą niejednoznaczne odczucia. Każdy, kto choć raz zetknął się z metodami, a w szczególności miejscami, w których odwiedzają oni poszkodowanych, ma najprawdopodobniej mieszane uczucia. Podobnie jest z miejscami, w których kancelarie te umieszczają swoje reklamy. Ulotki w szpitalach, sądach czy ogłoszenia w gazetach, należą do tych neutralnych działań. Te bardziej zaskakujące miejsca to np. zakłady pogrzebowe i karetki. Zdarza się, i to dość często, że przedstawiciele kancelarii po prostu pukają do drzwi domu poszkodowanego lub jego rodziny i proponują pomoc, oczywiście z odpowiednią umową w ręku.

Zaostrzenie przepisów regulujących działanie kancelarii

Taka praktyka zgodnie z planami ma zostać ukrócona. Kancelarie czeka nie tylko zakaz reklamy, ale również zakaz podpisywania umów o świadczeniu pomocy w takich miejscach.

Projekt zakłada również limit wynagrodzenia, jaki przysługiwałby kancelarii w przypadku wygrania procesu. Ma on być nie wyższy niż 20 proc. sumy wygranego odszkodowania. Kwota odszkodowania pomniejszona o prowizję ma również trafiać na konto poszkodowanego, a nie tak jak dotychczas na konto kancelarii. Kancelaria ma mieć również wykupione ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone przy wykonywaniu działalności w zakresie dochodzenia roszczeń.

Projekt ustawy zaostrza zasady działania na rynku, co zdaniem firm zajmujących się tego typu działalnością może nawet spowodować upadek rynku. Zdaniem pracujących nad zmianami senatorów, zmiany mają przyczynić się do poprawy jakości usług i chronić poszkodowanych, przed niejednokrotnie natrętnymi metodami zdobywania klientów. Nie ulega wątpliwości, że kancelarie odszkodowawcze niejednokrotnie umożliwiają uzyskanie odszkodowania przez osoby, które nie zawsze zdają sobie sprawę, że przysługują im pieniądze z tego tytułu. Co jest akurat pozytywną strona ich działalności.