Wśród wielu religii świata, to katolicyzm prezentuje jedną z najbardziej radykalnych postaw wobec rozwodu

Prawo Rodzina Społeczeństwo Dołącz do dyskusji
Wśród wielu religii świata, to katolicyzm prezentuje jedną z najbardziej radykalnych postaw wobec rozwodu

W różnych tradycjach religijnych podejście do instytucji małżeństwa i możliwości jego rozwiązania znacząco się różni. Niniejszy artykuł prezentuje główne postawy wobec rozwodów, zwracając szczególną uwagę na radykalne stanowisko Kościoła katolickiego. 

W doktrynie katolickiej rozwód jest praktycznie nieistniejący. Kościół katolicki uznaje jedynie możliwość stwierdzenia nieważności małżeństwa. Jest to sytuacja wyjątkowa, sugerująca, że związek nigdy nie został zawarty w pełnej zgodzie z prawem kościelnym. Innymi słowy, osoby, które przeszły rozwód cywilny, wciąż są uznawane za małżeństwo w oczach Kościoła, co blokuje drogę do ponownego zawarcia sakramentu małżeństwa w kościele. To dość radykalne podejście, jeśli prześledzimy jak podchodzą do kwestii rozerwalności małżeństwa inne wyznania.

Rozwód żydów i muzułmanów 

W tradycji żydowskiej rozwód jest możliwy, ale z zastrzeżeniem, że to mąż posiada inicjatywę jego wystąpienia. Proces rozwodowy przebiega poprzez sąd rabinacki i wręczenie listu rozwodowego. Ważne jest podkreślenie, że kobieta, której mąż odmawia rozwodu lub zaginął, nie ma prawa do ponownego zawarcia małżeństwa.

W islamie proces rozwodowy również jest zdominowany przez mężczyznę, który może zainicjować rozwód, wypowiadając trzykrotnie formułę „Rozwodzę się z tobą”. Istnieją również inne przyczyny, które mogą prowadzić do rozwodu, w tym apostazja jednego z małżonków.

Inne wyznania chrześcijańskie też są bardziej liberalne

Kościół prawosławny przyjmuje bardziej liberalne podejście, pozwalając na rozwód i ponowne małżeństwo, jednak z wielkim naciskiem na nierozerwalność związku małżeńskiego. Cerkiew podkreśla, że prawdziwe małżeństwo może być tylko jedno, jednak zezwala na rozwód, zrozumiewając ludzką słabość i dążąc do unikania większego zła, czyli cudzołóstwa. Wytyczono również specyficzne przyczyny, które mogą uzasadniać decyzję o rozwodzie. W protestantyzmie nie ma jednolitego stanowiska odnośnie do rozwodów. Mimo to, wyodrębnia się dwie główne przyczyny dopuszczające do rozwodu: porzucenie przez niewierzącego oraz cudzołóstwo. Daje to pewien margines swobody interpretacyjnej dla indywidualnych społeczności.

Świadkowie Jehowy przyjmują konserwatywne stanowisko, znacząco ograniczając możliwości rozwodu. Uznają, że małżeństwo może rozwiązać jedynie śmierć jednego z partnerów. Jednak, dopuszczają rozwód w sytuacji, gdy jedna ze stron dopuści się cudzołóstwa.

Analizując przedstawione podejścia różnych tradycji religijnych, widać wyraźnie, że Kościół katolicki przyjmuje najbardziej radykalne stanowisko, niemal całkowicie negując możliwość rozwodu. Tym samym, katolicyzm staje się wyjątkowy w kontekście globalnym, podkreślając świętość i nierozerwalność małżeństwa jako fundamentalnej instytucji społecznej.