Za kradzież przedmiotów w grze video grozi nawet odpowiedzialność karna

Gorące tematy Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (3)
Za kradzież przedmiotów w grze video grozi nawet odpowiedzialność karna

„Dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie”. Andrzej Wyszyński wypowiedział  zacytowane w tytule słowa w czasach, gdy nikt nawet nie przypuszczałby, że ktoś może zapłacić za zlepek pikseli udostępnionych w grze, który daje ,,plus 3 do siły albo kondycji”.

Często przepisy nie nadążają za rozwojem techniki, w naszym kodeksie karnym są już jednak stypizowane przestępstwa karzące wirtualnych złodziei. Jakie to przepisy i ile może dostać internetowy złodziej?

Rzeczy w grach wirtualnych zdobyte wysiłkiem wkładanym w wiele godzin grania lub też zakupione za gotówkę zamienioną na wirtualną walutę niewątpliwie posiadają wartość majątkową, tak samo jak posiadające wysoki poziom postacie z gier. Niewątpliwie więc tam, gdzie coś ma wartość znajdują się tacy, którzy pokuszą się na ową cudzą własność, w szczególności wobec faktu, że wiele osób żyje z dziwnym przekonaniem, że sieć internetowa to ,,dziki zachód”, gdzie wszystko jest za darmo (wystarczy być wystarczająco śmiałym w naruszaniu praw do cudzych utworów), przepisy kodeksu cywilnego o naruszeniu dóbr osobistych nie funkcjonują, więc każdego można ,,zbluzgać”, nadto funkcjonują tam prawnicy, którzy za darmo rozwiązują skomplikowane problemy prawne.

Kradzież przedmiotów w grze a prawo

I na nich owych złodziei jest paragraf, choć jaki dokładnie czasami budzi wątpliwości. Na pewno często zastosowanie znajduje art. 287 Kodeksu karnego (par. od 1 do 3) zgodnie z którym:

  1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej osobie szkody, bez upoważnienia, wpływa na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych lub zmienia, usuwa albo wprowadza nowy zapis danych informatycznych, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  3. Jeżeli oszustwo popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Przepisy, które naruszyć może sprawca to również:

  1. Art. 267 par. 1 KK ,,Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie.”
  2. Art. 268 par. 1 KK ..Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis istotnej informacji albo w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie się z nią, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”
  3. Art. 268a par. 1 ,, Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa, zmienia lub utrudnia dostęp do danych informatycznych albo w istotnym stopniu zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Nie są to wszystkie przepisy, które mogą stanowić podstawę odpowiedzialności sprawcy. Problemem dość często jest ustalenie sprawcy czynu, który pozostaje anonimowy, ale i w tym zakresie są odpowiednie przepisy, które umożliwiają ustalenie tego, kto połasił się na nasz wirtualny dobytek poprzez kradzież przedmiotów w grze.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Fot. tytułowa: Shutterstock