Jeżeli planowałeś wyjazd do Litwy, Łotwy, czy Estonii, to już nie musisz. Kraje nadbałtyckie wprowadzają obowiązkową kwarantannę dla Polaków

Zagranica Zdrowie Dołącz do dyskusji (182)
Jeżeli planowałeś wyjazd do Litwy, Łotwy, czy Estonii, to już nie musisz. Kraje nadbałtyckie wprowadzają obowiązkową kwarantannę dla Polaków

Estonia, Łotwa i Litwa wprowadzają kwarantannę dla Polaków. Okres izolacji wynosi 14 dni, co – rzecz jasna – całkowicie wypacza sens turystki. Wszak nie wyjeżdża się za granicę po to, by pół miesiąca siedzieć w zamknięciu w obcym kraju. Za taki stan rzeczy podziękujmy m.in. przeciwnikom maseczek i „astmatykom”*.

Litwa wprowadza kwarantannę dla Polaków

Kraje nadbałtyckie wprowadzają nowe obostrzenia, w tym obowiązkową kwarantannę dla Polaków. Te informacje nie powinny zaskakiwać, bo mówiło się o tym od dawna. Litwini sami zresztą z niepokojem spoglądali na nasze koronawirusowe dane dot. zachorowań. Mając same rekordy zakażeń nie powinniśmy się dziwić, że kraje, które z epidemią koronawirusa radzą sobie lepiej, nie chcą nas już tak ochoczo wpuszczać.

Co istotne, mimo że na stronie litewskiego resortu zdrowia nie znajduje się zaktualizowana lista państw co do których stosuje się przymusową izolację, to projekt zmian w przepisach już jest. Nasza polska rządowa strona już teraz informuje o obowiązkowej kwarantannie na terenie Litwy.

W największym skrócie – od poniedziałku (10.08) osoby wjeżdżające do Litwy z Polski będą podlegały obowiązkowej, 14-dniowej kwarantannie. Nie dotyczy ona osób, które tranzytem przez Litwę jadą w celu dojazdu do miejsca zamieszkania, a także (za gov.pl)

osób w stosunku do których wpłynie uzasadniony wniosek państwa obcego, osób posiadających immunitet i przywileje zgodnie z Konwencją Wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r., Konwencją wiedeńską o stosunkach konsularnych z 1963 r. oraz zgodnie z innymi umowami międzynarodowymi RL i aktami prawnymi, obsługującego ich personelu i członków ich rodzin, oraz członków oficjalnych deglacjacji, osób pełniących służbę w jednostkach wojskowych NATO oraz obsługującego ich personelu i członków ich rodzin.

Podobne regulacje dotyczą również inny państw bałtyckich.

Łotwa i Estonia – tutaj również wracają restrykcje

Obowiązkowa kwarantanna pojawi się także w odniesieniu do Łotwy i Estonii. Trzy wskazywane kraje nadbałtyckie kierują się polityką uzależniania obowiązku kwarantanny od współczynnika zachorowań na 100 tys. mieszkańców. Co do Polski wartość została już przekroczona, a zamiast spadać – rośnie. Nie dziwne zatem, że osoby podróżujące z Polski traktuje się z pewnym dystansem.

Warto zaznaczyć, że nie jest wiadome, do kiedy tego typu regulacje będą obowiązywać. Można założyć, że spadek zakażeń, który utrzymałby się przez dłuższy czas poniżej pewnej wartości, zdeterminowałby znoszenie obostrzeń w krajach nadbałtyckich.

Patrząc jednak na rodzimą sytuację epidemiczną wydaje się, że za szybko się koronawirusa nie pozbędziemy. Co więcej, coraz więcej państw może nas traktować jak swoiste zagrożenie epidemiologiczne. Na przyjazd do krajów nadbałtyckich mamy zatem jedynie dwa dni – najbliższy weekend.

*czyli tym, którzy kłamią, że są chorzy, bo nie chce im się zakrywać ust i nosa