Szczucie psem, żebractwo i kilka innych wykroczeń, o których istnieniu prawdopodobnie nie masz pojęcia

Gorące tematy Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (186)
Szczucie psem, żebractwo i kilka innych wykroczeń, o których istnieniu prawdopodobnie nie masz pojęcia

W tym wpisie skupię się na kilku ciekawych i prawdopodobnie nieznanych powszechnie wykroczeniach, unormowanych w kodeksie wykroczeń. Jest to o tyle ciekawe, że niektóre z nich nierzadko popełniamy, nie zdając sobie sprawy, że ustawodawca traktuje pewne zachowania jako godne potępienia.

Wybór artykułów jest wynikiem subiektywnej oceny. Przedstawione przepisy prawne wcale nie muszą być takie zaskakujące dla niektórych czytelników.

Art.  58 –  Uprawianie żebractwa

§ 1. Kto, mając środki egzystencji lub będąc zdolny do pracy, żebrze w miejscu publicznym,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

§ 2. Kto żebrze w miejscu publicznym w sposób natarczywy lub oszukańczy,
podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

O ile żebranie w miejscu publicznym, mając jednocześnie środki egzystencji jest moralnie naganne, to wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że ktoś, kto żebrze w sposób natarczywy (nawet będąc skrajnie ubogim) może naruszać porządek prawny. Jest to oczywiście wykroczenie.

Art.  61 –  Przywłaszczenie stanowiska, tytułu, stopnia (§ 1)

§  1.  Kto przywłaszcza sobie stanowisko, tytuł lub stopień albo publicznie używa lub nosi odznaczenie, odznakę, strój lub mundur, do których nie ma prawa,

podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Jest to dosyć nagminnie popełniane wykroczenie, szczególnie wśród miłośników militariów. Nierzadko można spotkać hobbystów, miłośników ASG i innych, ubranych w mundury organizacji, formacji lub wojsk, do których noszenia nie są oni uprawnieni. Niewinna zabawa może się skończyć bowiem dotkliwą karą w postaci grzywny. Jak wskazuje przepis – jej wysokość może sięgać nawet 1000 zł.

Art.  108 – Szczucie psem człowieka

Kto szczuje psem człowieka,

podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Nie każdy wie, że sam fakt szczucia psem może powodować skutek, w postaci odpowiedzialności prawnej. Jest to wykroczenie, jednak należy pamiętać, że w uszkodzenie ciała człowieka, nawet za pomocą zwierzęcia – może być podstawą do odpowiedzialności karnej.

Art.  121 –  Szalbierstwo

§  1.  Kto, pomimo nieuiszczenia dwukrotnie nałożonej na niego kary pieniężnej określonej w taryfie, po raz trzeci w ciągu roku bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza przejazd koleją lub innym środkiem lokomocji,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§  2.  Tej samej karze podlega, kto bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza pożywienie lub napój w zakładzie żywienia zbiorowego, przejazd środkiem lokomocji należącym do przedsiębiorstwa niedysponującego karami pieniężnymi określonymi w taryfie, wstęp na imprezę artystyczną, rozrywkową lub sportową, działanie automatu lub inne podobne świadczenie, o którym wie, że jest płatne.

§  3.  W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 można orzec obowiązek zapłaty równowartości wyłudzonego mienia.

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że „jazda na gapę” może spowodować naruszenie czegokolwiek innego, niż warunków zawartej umowy przewozu. Otóż nie. Osoba, która nagminnie serwuje sobie „bezpłatne” przejazdy komunikacją publiczną naraża się również na karę aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Art.  133. – Spekulacja biletami

Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.

Taka praktyka  jest nagminna. Przed każdym większym festiwalem lub meczem przed bramkami wejściowymi można znaleźć grono domorosłych przedsiębiorców, zachęcających do zakupu biletu. Rzecz w tym, że najczęściej jest on dużo droższy i zakupiony jedynie w celu osiągnięcia zysku. Moralnie takie działanie powoduje sprzeczne odczucia, ale racjonalny ustawodawca postanowił usankcjonować takie zachowanie w kodeksie wykroczeń. Co ciekawe, usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo w takim procederze również są karalne.