Matka po drugim ślubie nie zmieni nazwiska dziecka?

Rodzina Dołącz do dyskusji (3)
Matka po drugim ślubie nie zmieni nazwiska dziecka?

W sytuacji ponownego zawarcia małżeństwa, partnerzy często chcą, aby także dzieci z poprzednich związków miały wspólne z nimi nazwisko. Czy jest to jednak możliwe?

W najczęstszych przypadkach zmiana nazwiska powodowana jest albo ślubem, albo na przykład osobistymi preferencjami, gdy to obecnie noszone nam nie odpowiada. O całej procedurze pisaliśmy w osobnym artykule, a teraz poruszymy jej bardziej „problematyczny” aspekt – zmianę nazwiska dziecka. Najczęściej można to zrobić bez jego zgody tak długo, jak nie ukończyło 13 lat – później musi samo wyrazić taką wolę.

Co jednak w skomplikowanych sytuacjach rodzinnych? Przyjmijmy, że Pani Kowalska wyszła za Pana Nowaka, przyjęli wspólne nazwisko Nowak i zaznaczyli w urzędzie na mocy art. 88 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, że ich dziecko także ma się tak nazywać. Później jednak rozwiedli się, Kowalska związała się z Jankowskim, sama została Panią Jankowską i chcieliby aby jej dziecko, które z nimi mieszka (Nowak) także było, łącznie z nazwiskiem, członkiem rodziny Jankowskich. Tu mogą pojawić się problemy. Gdyby ojciec nie był znany lub nie nosił nazwiska biologicznego ojca, nie byłoby żadnych przeciwwskazań. Jednak w przeciwnym wypadku naprzeciw takiemu działaniu stoi art. 90 par. 2 k.r. i o., który mówi jasno:

§ 2. Nadanie dziecku nazwiska, o którym mowa w § 1, nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

Jakie więc opcje mają „nowi rodzice” będący małżeństwem, którzy chcą odciąć się od dotychczasowych związków i zapewnić potomkom dowolnego z nich pełne uczestnictwo w rodzinie, wraz ze zmianą nazwiska? Jest to możliwe w przypadku, kiedy nowy partner matki przysposobi jej dziecko. Sąd może wydać stosowne orzeczenie o przysposobieniu wtedy, kiedy biologiczny rodzic jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, jest nieznany bądź nie można się z nim porozumieć. Ten ostatni argument musi być jednak udowodniony przez składających wniosek, czyli przez osobę chcącą przysposobić małoletnią osobę. Oczywiście, najprościej rozwiązać sprawę polubownie, otrzymując odpowiednią zgodę od biologicznego ojca. Często w przypadku konfliktów i rozwodów jest to jednak trudne do uzyskania.

W przypadku, w którym były mąż utrudnia podejmowanie istotnych dla nowej rodziny decyzji, zawsze istnieje rozwiązanie w postaci skierowania sprawy na drogę sądową. Jeżeli inne, przewidziane ustawowo sposoby zawiodą, warto poradzić się prawnika. Wskaże on możliwe opcje i działania tak, aby uzyskać na przykład zgodę na zmianę nazwiska dziecka. W tego typu problemach, a także innych kłopotliwych sytuacjach prawnych, polecamy kontakt z naszymi specjalistami. Dyżurują oni stale pod adresem kontakt@bezprawnik.pl i odpowiedzą na wszelkie nadesłane wiadomości z opisanymi problemami.

Zdjęcia pochodzą z shutterstock.com