Niestawienie się na wizytę lekarską może wkrótce wiązać się z konsekwencjami. Łącznie z wpisaniem do rejestru dłużników

Państwo Zdrowie Dołącz do dyskusji
Niestawienie się na wizytę lekarską może wkrótce wiązać się z konsekwencjami. Łącznie z wpisaniem do rejestru dłużników

Kolejki do lekarza to problem, który trapi służbę zdrowia w Polsce od niepamiętnych czasów. W tej sprawie próbowano już wielu rozwiązań, które na dłuższą metę zmieniały niewiele lub nie miały żadnego wpływu na powstawanie tego zjawiska. To ma się jednak zmienić dzięki rewolucyjnym rozwiązaniom. Wniosek o zmianę przepisów trafił już do sejmowej Komisji Petycji.

Wpisywanie pacjentów do Krajowego Rejestru Długów jednym z rozwiązań problemu kolejek do lekarza

Wielu pacjentów po umówionej wizycie nie przychodzi do lekarza, nie informując o tym wcześniej. Jest to jeden z powodów powstawania po części sztucznie rozrośniętych kolejek. W 2023 r. umówieni pacjenci nie przyszli na wizytę 1,3 mln razy. Do specjalistów, którzy najbardziej borykają się z tym problemem, możemy zaliczyć kardiologów, ortopedów, endokrynologów czy fizjoterapeutów.

Autor petycji skierowanej do sejmowej komisji znalazł na ten problem rozwiązanie. Pacjenci, którzy notorycznie nie przychodzą na wizyty, mieliby zostać wpisani do KRD i dostawać pouczenia od NFZ. Wszyscy wiemy o tym, że takie rozwiązanie w znacznej mierze utrudnia otrzymywanie kredytów lub branie zakupów na raty. Rozwiązanie to miałoby dotyczyć osób, które w ciągu roku dwa razy nie stawiły się na umówioną wizytę lekarską.

Osoby nieprzychodzące do ośrodków zdrowia na umówione wizyty również mogłyby być objęte sankcjami

Jeżeli pacjenci nie stawili się dwa razy w ciągu roku do punktu podstawowej opieki zdrowotnej, wprowadzone miałyby być dla nich odpłatne wizyty. W grę wchodzi także pozbawienie ich prawa do ubezpieczenia zdrowotnego na 12 miesięcy. Oznacza to, że pacjenci byliby zmuszeni do korzystania z prywatnej opieki zdrowotnej nie tylko u lekarza, ale także w szpitalu.

Nie wiemy, czy rząd przychyli się do wniosków autora petycji. Jednak od dłuższego czasu są prowadzone działania, mające zmniejszyć proceder nieodwołanych wizyt

Obecnie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy rządzący przychylą się do tego typu pomysłów. Nie zmienia to faktu, iż od dłuższego czasu wdrażane są rozwiązania, które mają w pewien sposób zminimalizować ten problem. Jednym z nich jest SMS-owe powiadamianie o wizycie lekarskiej, wprowadzone w 2019 r. Od 2015 r. obowiązuje także zasada, dzięki której możliwe jest skreślanie z listy oczekujących pacjentów tych osób, które w zawiniony sposób nie zgłosiły się do lekarza w umówionym terminie. Po dokonaniu skreślenia, osoby te są zmuszone do oczekiwania na nowy termin wizyty lekarskiej.