Wszystko o nas bez nas. Polscy przedsiębiorcy przypadkiem znowu nie zostali dopuszczeni do głosu

Biznes Dołącz do dyskusji (6)
Wszystko o nas bez nas. Polscy przedsiębiorcy przypadkiem znowu nie zostali dopuszczeni do głosu

Podobno szczęśliwi czasu nie liczą. Ministerstwo Finansów musi być w takim razie bardzo szczęśliwe, bo na pytanie Bezprawnika o udzielenie informacji o czasie rejestracji ekspertów do grup roboczych Forum Akcyzowego nie udzieliło odpowiedzi. 

Miejsca w grupach roboczych Forum wyprzedały się ponoć na pniu, a resort zamknął listy ekspertów w kilka sekund po otwarciu rejestracji. Teraz zamyka też usta. Mniej szczęścia w tym wyścigu z czasem miały polskie firmy MŚP, które nie zdążyły zarejestrować swoich ekspertów. Poszczęściło się natomiast koncernom tytoniowym. Te to zawsze mają farta. Czy doszło do złamania prawa?

Jest super, jest super – więc o co im chodzi?

I właśnie m.in. o te kontrowersyjne, bo ponoć sekundowe różnice w rejestracji ekspertów, o których mówili w mediach przedstawiciele polskich MŚP, zapytaliśmy samo Ministerstwo. Poprosiliśmy resort o udostępnienie czasu rejestracji ekspertów do wszystkich grup Forum. Co do sekundy. Żeby było transparentnie.

Zapytaliśmy też Ministerstwo o to czy formularz rejestracji do grup roboczych korzystał z rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa. Czytaj – czy resort wyciągnął lekcję z całkiem niedalekiej przeszłości, kiedy media ujawniły, że dostęp do skrzynek mailowych Ministerstwa z poziomu ulicy był jak dostęp do hot-dogów na Orlenie – bezproblemowy.

W odpowiedzi Biuro Prasowe Ministerstwa Finansów przesłało nam oświadczenie, w którym zapewnia, że: „Analiza zgłoszeń nie wykazała ataku hackerskiego, czy używania skryptów/botów do wypełniania formularzy przy rejestracji grup roboczych”.

I tyle. Dokładnego czasu rejestracji ekspertów do grup roboczych Forum już nie otrzymaliśmy.

Zapraszamy do YouTube’a

Otrzymaliśmy za to sygnały ze strony polskich MŚP, że chociaż stawiły się punktualnie w godzinie rejestracji do grup roboczych Forum, to po wysłaniu zgłoszeń dostały informację, że jest po sprawie. I że mogą sobie obejrzeć obrady grup roboczych Forum na YouTube.

Wśród firm z sektora polskich MŚP Forum oprotestowały dwa stowarzyszenia: Vaping Association Polska (VAP) oraz Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego (PSPT).

Obydwa na odpowiedzi Ministerstwa, że z Forum wszystko jest w porządku, patrzą sceptycznie. I z nieukrywanym rozczarowaniem. Przekonują, że Forum, które ma wydać rekomendacje dotyczące akcyzy na papierosy, e-papierosy, nowatorskie wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, będzie decydować o nich – bez nich i jest skręcone pod jeden koncern.

Sytuacja jest kuriozalna o tyle, że sektor MŚP to około 70 proc. firm dystrybuujących płyny do papierosów elektronicznych w Polsce.

VAP i PSPT apelowały więc do Ministerstwa Finansów o możliwość włączenia się w prace grup roboczych Forum – odprawiono ich z kwitkiem. Potem poszli do biura rzecznika MŚP, który w ich imieniu poprosił resort o to samo. Podziękowano mu za interwencję – i też odprawiono z kwitkiem.

Według docierających do nas informacji te protesty to tylko kropla w morzu skarg, które Ministerstwo Finansów otrzymało zarówno przed, jak i po otwarciu Forum Akcyzowego.

A Forum kręci się dalej.

Zagięcie czaso-przestrzeni

Forum Akcyzowe dla branży tytoniowej i e-papierosowej miało być przestrzenią do otwartej i równej dyskusji między firmami i ekspertami zajmującymi się akcyzą.

„Na papierze” Forum wyglądało bardzo dobrze. Ten „papier” to zarządzenie Ministerstwa Finansów wydane 14 maja tego roku, które powołało do życia Forum Akcyzowe. W §10. 3 zarządzenia resort informuje, że Forum będzie przestrzenią otwartej i równej dyskusji między zainteresowanymi firmami i ekspertami: „Wskazując uczestników grupy roboczej Przewodniczący Forum uwzględnia równą reprezentację różnych środowisk uczestniczących w pracach Forum”.

Zapisy rozminęły się jednak z rzeczywistością. Papier swoje, życie swoje. Trudno zresztą pogodzić zasadę „kto pierwszy ten lepszy”, według której przebiegała rejestracja do grup roboczych, z zasadami równości i różnorodności środowisk. Przedsiębiorcy stawiają otwarte pytanie: czy urząd obsługujący Ministra Finansów złamał w tym punkcie zarządzenie samego Ministra?

Równi i równiejsi

Właśnie zasady równości i różnorodności środowisk zabrakło zdaniem polskich MŚP. Jedna sprawa to fakt, że w całej tej układance podatkowej polskie MŚP do głosu po prostu nie dojdą, więc różnorodności nie ma. Drugą sprawą jest to, pod czyje dyktando będą ich zdaniem tworzone same rekomendacje. Tutaj poszczęściło się koncernom tytoniowym. Równość też została zachwiana.

Przedstawiciele PSPT i VAP pytają, jak logicznie wytłumaczyć to, że na otwartym posiedzeniu Forum Akcyzowego jeden z ekspertów występował publicznie jako pełnomocnik koncernu tytoniowego, ale kilka dni później zarejestrował się do grupy roboczej Forum już jako ekspert niezależny, z ramienia własnej kancelarii podatkowej? Oficjalnie koncern wycofał ekspertowi pełnomocnictwo, ale niesmak pozostał – przekonują polscy przedsiębiorcy. I dodają, że ten sam ekspert został przewodniczącym w grupie wyrobów tytoniowych.

Z kolei jego współpracownik z tej samej kancelarii podatkowej reprezentuje interesy… innego koncernu tytoniowego. Jako przewodniczący grupy roboczej nowatorskich wyrobów tytoniowych i produktów innowacyjnych.

Takich kwiatków jest więcej.

Z kwiatka na kwiatek

Teoretycznie na Forum Akcyzowym obowiązuje zasada, że jeden podmiot w grupie roboczej może mieć jednego eksperta. W praktyce eksperci zarejestrowani do tych grup często należą do tych samych organizacji. Dlatego – żeby zachować wspomnianą zasadę – zarejestrowali się już z ramienia innych organizacji, których są członkami. Na papierze wszystko się zatem zgadza. Powiązań między samymi ekspertami a interesami firm tytoniowych i e-papierosowych też nikt w Ministerstwie Finansów raczej nie sprawdzał. Znowu – na papierze wszystko wygląda dobrze.

Niejako w ramach nagrody pocieszenia dla tych, którzy w sprincie do grup roboczych dobiegli do mety o te kilka sekund za późno, resort poszerzył stronę internetową Głos Podatnika o kategorię Forum Akcyzowe. Ministerstwo zapewnia: „Podkategorie odpowiadają tematom prac czterech grup roboczych. To papierosy tradycyjne, papierosy elektroniczne, wyroby nowatorskie oraz produkty innowacyjne, susz tytoniowy. Dzięki temu podmioty, którym nie udało się zarejestrować do grup roboczych, mogą wziąć udział w dialogu i przedstawić swoje propozycje i sugestie oraz głosować i komentować opinie innych. Wszystkie głosy zostaną poddane ocenie i przeanalizowane”.

Głos Podatnika też ma swój limit. Wynosi on dokładnie 1500 znaków na wypowiedź. To mniej więcej tyle, ile zajmuje opis składu na paczce chipsów.