Zostałeś poszkodowany w wypadku i opiekę nad tobą sprawuje ktoś bliski? Sprawca i tak pokryje jej koszty

Prawo Zdrowie Dołącz do dyskusji (69)
Zostałeś poszkodowany w wypadku i opiekę nad tobą sprawuje ktoś bliski? Sprawca i tak pokryje jej koszty

Uchwała Sądu Najwyższego. Sprawca wypadku zapłaci za opiekę, nawet jeżeli nieodpłatnie świadczy ją twój najbliższy.

Odszkodowanie po wypadku: co w sytuacji, gdy opiekę po wypadku sprawuje ktoś bliski?

Po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 31/19, w dniu 22 lipca br. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów uznał, że:

Poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się na podstawie art. 444 § 1 k.c. odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie.

Sprawa dotyczyła tego, jak mamy interpretować artykuł 444 Kodeksu cywilnego. Uchwała została podjęta po złożeniu wniosku przez Rzecznika Finansowego, który 29 kwietnia 2019 r. przedstawił pytanie prawne „Czy poszkodowanemu, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, przysługuje na podstawie art. 444 § 1 k.c. odszkodowanie z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie?”.

Pomimo zapisów w kodeksie cywilnym, dotychczas wątpliwości budziła kwestia, czy poszkodowany, który nie wydał żadnych kwot na pokrycie kosztów opieki może nadal domagać się ich zasądzenia, w ramach odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w art. 444 § 1 k.c.

Jak mówi art. 444 § 1 k.c.

§ 1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Odszkodowania po wypadku: uchwała SN to dobra wiadomość dla poszkodowanych

Zgodnie ze wspomnianym wyżej przepisem ofiara wypadku może domagać się, by to sprawca pokrył koszty takiej opieki. Do niedawna na rynku ubezpieczeniowym panowała opinia o tym, że odszkodowania po wypadku wypłacane z obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń uwzględniały wspomniane świadczenia. Niestety, praktyka została zakwestionowana i tylko niektóre firmy ubezpieczeniowe decydowały się na wypłatę dodatkowej kwoty. Po orzeczeniu Sądu Najwyższego ma się to zmienić. Zdaniem sądu świadczenie stanowi często część procesu leczenia, a jego koszty winny być pokrywane z sum wyłożonych na ten cel z góry.

Dodatkowo Sąd Najwyższy słusznie zwrócił uwagę, że spełnienie świadczenia opiekuńczego prowadzi do wyrównania uszczerbku polegającego na potrzebie zaspokojenia. W wyniku pogorszenia zdrowia po wypadku, kwestia finansowa powinna być ostatnią rzeczą, o którą poszkodowany powinien się martwić. W związku z tym, to ważne że Sąd Najwyższy wydał to oświadczenie, jednocześnie finalnie regulując kwestię odszkodowań za szkodę powypadkową.