Czy wybaczona zdrada może być powodem rozwodu? Prawne konsekwencje przebaczenia

Rodzina Dołącz do dyskusji
Czy wybaczona zdrada może być powodem rozwodu? Prawne konsekwencje przebaczenia

Jednym z elementów postępowania rozwodowego jest ustalenie powodów rozpadu małżeństwa. Jest to konieczne, jeżeli małżonkom zależy na ustaleniu winnego rozwodu, a co za tym idzie orzeczenia o winie. Katalog powodów jest bardzo szeroki, a jednym z najczęstszych jest oczywiście zdrada małżeńska. Choć mogłoby się wydawać, że ta kwestia jest oczywista także i tu sytuacja może się skomplikować. Nie każda zdrada może być powodem rozpadu miłości.

Przebaczona zdrada a rozwód

Zdrada małżeńska w swojej istocie wiąże się z naruszeniem lojalności wobec drugiego małżonka, konsekwencją tego jest utrata zaufania i następnie rozpad więzi emocjonalnej. Nie zawsze tak się dzieje. Bywa, że małżeństwo przetrwa pomimo zdrady. Mijają lata i dochodzi do rozwodu. Jeden z małżonków domaga się orzeczenia o winie drugiego, powołując się właśnie na zdarzenie, które wcześniej wybaczyć. Druga strona broni się argumentem, że doszło do wybaczenia, a zatem puszczenia w niepamięć zawinionego czynu i kontynuowania pożycia.

Decyzja o rozwodzie musi mieć ma pewne podstawy

Jak na przebaczoną zdradę patrzy sąd? Taka kolej losów nie zawsze będzie skutkowała orzeczeniem o winie, sąd nie zawsze uzna tę zdradę za wystarczającą przyczynę rozpadu małżeństwa. Główną osią badania sprawy będzie sprawdzenie, czy faktycznie doszło do przebaczenia. Sąd oceni, czy istnieje zależność pomiędzy zdradą a rozwodem. Zbada więc, jak zdrada odcisnęła się na wzajemnych relacjach małżonków. Co za tym idzie, przyjrzy się, jak wyglądało życie małżonków po zdradzie, jak układały się ich relacje, jakie decyzje podejmowali, jakie emocje żywili względem siebie. Wynik takiego postępowania jest bardzo różny i indywidualny. Może zdarzyć się tak, że dla jednych par zdrada w kolejnych latach odciśnie tak mocne piętno, że doprowadzi do utraty zaufania i pomimo utrzymywania małżeństwa pogorszy relacje małżonków. Dla innych z kolei zdrada nie pociągnie żadnych konsekwencji, a ich pożycie wróci do normy sprzed zdrady. Późniejszy rozpad takiego małżeństwa nie będzie mógł być zrzucony na zdradę.

Jak łatwo zauważyć powyżej, rozwód jest strawą bardzo indywidualną. W dużej mierze zależy od przedstawionych dowodów i przemyślanej strategii procesowej. Okoliczności pomimo podobieństw mogą mieć bardzo różny wpływ na całokształt sytuacji.