Sąd może przekazać twoją wypłatę twojemu małżonkowi. Wystarczy tylko jedna przesłanka

Prawo Rodzina Dołącz do dyskusji
Sąd może przekazać twoją wypłatę twojemu małżonkowi. Wystarczy tylko jedna przesłanka

Polskie prawo nakłada obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny na oboje małżonków. Jednak w pewnych sytuacjach może się okazać, że tylko jedna strona pracuje. W szczególnych przypadkach możliwe jest przekazanie wynagrodzenia drugiemu małżonkowi.

Kiedy jest możliwe przekazanie wynagrodzenia drugiemu małżonkowi?

Małżonkowie pozostający we wspólnym pożyciu mają wobec siebie zarówno prawa, jak i obowiązki. Są one regulowane przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. To właśnie w artykule 27 tej ustawy stanowi o obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny przez oboje małżonków. Wiadomo, że zobowiązani są oni do tego „według swoich sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych”. Dodatkowo sam przepis formułuje dwie sytuacje, w których zaspokajanie potrzeb rodziny może się odbywać poprzez czyny z pozoru niematerialne. Należy do nich wychowanie dzieci, a także praca we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ustawodawca wyszedł jednak z założenia, że sytuację majątkową rodziny w pewnych przypadkach należy chronić w sposób szczególny. Ta forma ochrony jest ustanowiona w art. 28 § 1 KRO. Nakłada on na sąd uprawnienie do przekazania wynagrodzenia małżonka do rąk drugiego małżonka. Nie musi to być jego całość, równie dobrze sąd może zdecydować o powierzeniu jego części. Warto jednak pamiętać, że mechanizm ten pozwala nie tylko oddać wynagrodzenie za pracę, ale również inne należności. Zaliczamy do nich choćby nagrody pieniężne i premie, dochody z tytułu działalności zawodowej, wynagrodzenie autorskie, należności z tytułu umów o dzieło lub umów zleceń, dochody z tytułu działalności twórczej, należności rolników z tytułu umów kontraktowych.

Kluczowe dla orzeczenia sądu jest zaistnienie tylko i wyłącznie jednej przesłanki — niespełniania ciążącego na małżonku obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny.

Czym jest obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny?

Czasem można się spotkać z określeniem „małżeńskie alimenty”, które stosowane jest do przekazywania wynagrodzenia drugiemu małżonkowi. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż tak naprawdę obie instytucje mają ten sam cel — zapewnienie rodzinie środków do życia. Z tego względu art. 28 KRO ma zastosowanie jedynie w przypadku pozostawania w związku małżeńskim.

Czym tak właściwie jest obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny? Przede wszystkim dotyczy zarówno małżonków, jak i ich wspólnych dzieci (w tym pełnoletnich dzieci niesamodzielnych, pasierbów czy dzieci przysposobione jednego z małżonków, które przebywają na stałe we wspólnocie domowej). Sąd w takiej sytuacji bierze pod uwagę, jaki poziom życia miała rodzina, gdy ich współżycie przebiegało zgodnie. Gdy się obniżył, orzeka odpowiednią wysokość świadczenia.