Rada Etyki Mediów właśnie zrównała z ziemią Wiadomości TVP

Gorące tematy Zagranica Dołącz do dyskusji (1264)
Rada Etyki Mediów właśnie zrównała z ziemią Wiadomości TVP

Skarga na Telewizję Polską. Wypowiedzi dziennikarzy i eksperta oraz informacja na pasku towarzysząca komentarzowi redaktora prowadzącego dalece odbiegają od obiektywnego przekazu dziennikarskiego. 

Po wyemitowanym w TVP materiale „Trzaskowski spełni żydowskie żądania?”, 15 lipca wpłynęła skarga do Rady Etyki Mediów. Zdaniem Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, Naczelnego Rabina RP i American Jewish Committee materiał naruszał Kartę Etyczną Mediów. Materiał był wyemitowany 9 lipca, przed drugą turą wyborów prezydenckich.

Jak wnosiła skarga, wypowiedzi zawarte w materiale Telewizji Polskiej

Wywołują one przekonanie o rzekomo wrogo nastawionych do Polski organizacjach żydowskich, które mogą działać w porozumieniu z historykiem rozpowszechniającym kontrowersyjne tezy na temat wojennych relacji polsko-żydowskich oraz wpływać na przyszła decyzje jednego z kandydatów na prezydenta w wypadku ew. jego zwycięstwa w wyborach

To nie pierwszy taki kontrowersyjny materiał w Telewizji Polskiej

W połowie czerwca Rada Etyki Mediów odniosła się do innej skargi złożonej przez American Jewish Committee i oceniła, że pokazane kilka dni wcześniej w „Wiadomościach” materiały sugerujące, iż Rafał Trzaskowski może zaspokoić roszczenia żydowskie w sprawie mienia bez spadkowego miały charakter antysemicki. Jak stwierdziła Rada, rozniecanie antysemityzmu, rasizmu i nienawiści wobec mniejszości nie leży w interesie kraju – członka Wspólnoty Europejskiej i NATO.

TVP to telewizja „rządowo-państwowo-partyjna”

Rada Etyki Mediów wydała opinię końcową, w odniesieniu do skargi po materiale Adriana Boreckiego. Zdaniem REM, analiza nie tylko wskazanego w skardze materiału, ale całej zawartości tego programu TVP1 w czasie prezydenckiej kampanii wyborczej, prowadzi do wniosku, że „Wiadomości” zrezygnowały z formuły dziennika informacyjnego i przekształciły się w instrument propagandy jednego z kandydatów w tych wyborach, działając w ramach frontu wsparcia przez partię PiS i rząd swojego prezydenta, ubiegającego się o drugą kadencję. Uzasadnione jest określanie TVP mianem telewizji „rządowej”, „państwowej”, „partyjnej”, a nie publicznej.

REM zapoznała się z materiałem będącym przedmiotem skargi i potwierdza, iż w publikacji tej drastycznie naruszono cztery zasady zapisane w Karcie Etycznej Mediów. Chodzi tutaj o zasady prawdy, obiektywizmu, uczciwości oraz szacunku i tolerancji. Dodatkowo Rada po raz kolejny wskazała, że jedyną instytucją, która może zwrócić uwagę Telewizji Polskiej na bezprawność takiego postępowania jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.