Stalking czy jeszcze miłość? Kiedy uporczywe nękanie nie jest jeszcze przestępstwem?

Gorące tematy Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (159)
Stalking czy jeszcze miłość? Kiedy uporczywe nękanie nie jest jeszcze przestępstwem?

Stalking? Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

,,Przepis przepisem, a życie życiem”

– jak powiedział pewien świadek w sprawie w której miałem przyjemność uczestniczyć. Bliskie związki często rządzą się własnymi prawami, a od obsesyjnej próby utrzymania związku czy też zdobycia miłości do przestępstwa stalkingu krótka droga. W niniejszym poście spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy dane zachowanie to stalking czy jeszcze ,,miłość”.

Czym jest stalking?

Zachowania stalkujące mogą przybierać postać np. wysyłania licznych smsów, dokonywania powtarzających się po sobie telefonów, śledzenia ofiary, słownego lub fizycznego jej zaczepiania, stałego nagabywania, wysyłania maili, czynienia komentarzy na portalach internetowych itp. Katalog zachowań stalkujących jest ograniczony jedynie wyobraźnią osoby stalkującej. Przy tym nie da się ukryć, że wiele zachowań, które mogą być uznane za stalkujące stosuje się w tzw. ,,grze miłosnej”. Jednakże jak się wydaje, każdy zdrowo myślący człowiek widzi różnicę pomiędzy normalną próbą kontaktu, a działaniem, które jest uporczywym nękaniem ofiary. Czy jednak aby na pewno?

Nękaniu oznacza ustawiczne dręczenie, trapienie, niepokojenie (czymś) kogoś; dokuczanie komuś, nie dawanie chwili spokoju.

Zachowania stalkującego mogą być przy tym zgodne z prawem (w zakresie jednostkowego działania), tak w przypadku: smsowania, dzwonienia, nachodzenia w różnych miejscach, a także mogą być niezgodne z przepisami prawa i polegać na np. grożeniu ofierze, włamywaniu się do skrzynki na listy lub do mieszkania ofiary (jak słynny już Dariusz w wannie, z serialu ,,Trudne sprawy”).

Czytaj też: Nagrywanie z ukrycia a prawo

Chcąc uniknąć posądzenia o stalking przede wszystkim należy zrozumieć, że ,,nie to nie” i nie zadręczać swej ofiary przez długi okres czasu, gdyż to właśnie jest co do zasady stanowi o wystąpieniu przesłanki uporczywości z przedmiotowego przepisu.

Czym nie jest stalking?

Czym jednak nie jest stalking? Stalking w świetle orzecznictwa nie występuje, gdy ofiara daje sprawcy niedwuznaczne sygnały np. czasami widuje się sprawcę i ofiarę razem przytulonych, a także inne okoliczności zewnętrzne wskazują, że są to osoby w związku, następnie ofiara unika sprawcy, który ją stalkuje i potem da capo al fine. Każda sprawa jednak musi być rozpatrywana oddzielnie.

Jak wskazuje natomiast Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – II Wydział Karny w wyroku z dnia 19 lutego 2014 r.II AKa 18/14 ,,O uporczywym zachowaniu się sprawcy świadczyć będzie z jednej strony jego szczególne nastawienie psychiczne, wyrażające się w nieustępliwości nękania, tj. trwaniu w swego rodzaju uporze, mimo próśb i upomnień pochodzących od pokrzywdzonego lub innych osób o zaprzestanie przedmiotowych zachowań, z drugiej natomiast strony – dłuższy upływ czasu, przez który sprawca je podejmuje. Skutkiem zachowania się sprawcy musi być wytworzenie u pokrzywdzonego uzasadnionego poczucia zagrożenia lub poczucia istotnego naruszenia jego prywatności.”

W praktyce określenie granic stalkingu jest dość trudne, tym nie mniej orzecznictwo sądowe udziela wielu wskazówek interpretacyjnych w zakresie zakwalifikowania danego stanu faktycznego jako wypełniającego lub też nie przesłanki przedmiotowego przestępstwa.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w w/w lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Fot. tytułowa: Shutterstock