Jedyną rzeczą realnie przyśpieszającą rozwód jest ugoda

Rodzina Dołącz do dyskusji
Jedyną rzeczą realnie przyśpieszającą rozwód jest ugoda

Pomimo tego, że rozwód nieodłącznie łączy się z rozprawą w sądzie, da się go przeprowadzić sprawnie i bezkonfliktowo. Oczywiście potrzebna jest do tego wola obu stron, ale czasem, ze względu na formalności, nawet to może nie wystarczyć. Co realnie przyśpiesza rozwód? Ugoda.

Ugoda przyśpiesza rozwód

Dobrze sporządzona ugoda przedsądowa usprawnia i przyśpiesza rozwód. Aby ją sporządzić, wcale nie trzeba przechodzić przez skomplikowany i drogi proces mediacji. Wystarczy kartka papieru i dobra wola obu małżonków. Sąd weźmie pod uwagę każdą ugodę, która reguluje stosunki między stronami, nawet taką, którą zawarli w zaciszu swojego domu.

Ugoda może regulować wszystkie kwestie związane ze sprawami małżeńskimi albo jedynie niektóre z nich. Mogą być to zarówno kwestie majątkowe, jak i rodzinne. Ugoda może więc określić, że małżonkowie chcą rozwieść się bez orzekania o winie, ustalić kwoty alimentów zarówno tych płaconych na dzieci, jak i tych płaconych na rzecz drugiego małżonka. W jej treści można ustalić szczegółowy plan spotkań z dziećmi, kwestie wychowawcze oraz zapisać ważne decyzje związane z przyszłością rodziny.

Rozliczenie nakładów, wydatków po rozwodzie

Ważną możliwością, jaką daje ugoda, jest również podział majątku. Ugoda może regulować kwestię podziału majątku, jeżeli jest on bezsporny. Umieszczenie takiego zapisu w ugodzie otwiera drogę do podziału majątku w trakcie postępowania rozwodowego. Ten może być dokonany, jeżeli nie przedłuży postępowania. Zwykle sędziowie nie chcą dokonywać podziału majątku, ponieważ w ich opinii ustalenie składu majątku, a później jego podział przedłuży niepotrzebnie postępowanie. Sytuację zmienia w znacznym stopniu przedłożenie ugody. Jej treść może określić cały majątek oraz sposób jego podziału. W praktyce taki podział sprowadzi się więc do wciągnięcia treści ugody do wyroku. To powoduje nie tylko oszczędzenie czasu, ale również pieniędzy. Warto pamiętać, że opłata sądowa w przypadku oddzielnego postępowania o podział majątku jest znacznie wyższa niż ta, którą wnosimy w związku z postępowaniem rozwodowym. Zgodny podział majątku małżeńskiego jest tańszy.

Teoretycznie nie ma sytuacji i konfliktu, którego nie da się zakończyć ugodą. Jak bywa w życiu oczywiście różnie, warto jednak pamiętać o tym rozwiązaniu. Zwłaszcza że obecnie przepisy pozwalają na skierowanie rozwodzących się małżonków na mediację. Również w trakcie jej przebiegu można wypracować ugodę. Mediacja prowadzona jest przez wykwalifikowanych mediatorów, na pewno decydując się na taką drogę, dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy mediatora posiadającego wiedzę z zakres psychologii. Patrząc z boku na przebieg postępowania rozwodowego, zakończenie go w sposób polubowny naprawdę jest najrozsądniejszym rozwiązaniem.