Warunek a termin – różnice o których powinien wiedzieć każdy

Prawo Dołącz do dyskusji
Warunek a termin – różnice o których powinien wiedzieć każdy

Warunek i termin to określenia, które w mowie potocznej występują zamiennie. Jednak w terminologii prawniczej ich znacznie jest o wiele bardziej precyzyjne. Czym jest zatem termin, a czym warunek?

Na łamach Bezprawnika wielokrotnie poruszamy aktualne tematy społeczne, ale też równie często staramy się przybliżyć najistotniejsze instytucje prawa cywilnego, z którym na codzień stykamy się wszyscy. W dzisiejszym wpisie wyjaśnimy różnicę pomiędzy terminem oraz warunkiem.

Warunek

Na wstępie ustalmy, że warunek jest to zdarzenie przyszłe i niepewne. Jest zastrzeżeniem wynikającym z treści czynności prawnej, które uzależnia powstanie lub ustanie skutku prawnego od zdarzenia przyszłego i niepewnego. Kiedy jednak zdarzenie zakwalifikujemy jako niepewne? Wówczas, gdy strony nie mają wpływu na jego nastąpienie, jak również gdy od decyzji jednej lub wielu stron zależy jego spełnienie. Za warunek uznamy sytuację tj. dostaniesz samochód, jeśli skończysz studia lub odziedziczysz ten dom, gdy wyjdziesz za mąż. W obydwu przypadkach zarówno fakt ukończenia studiów, jak również wyjścia za mąż nie będzie wyłącznie zależny od jednej strony.

Za warunek uznamy także sytuację, co do której nie mamy wątpliwości że nastąpi, jednak nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić jej daty. Tak jak np. w przypadku zjawisk atmosferycznych typu opady śniegu, burze etc.

Polskie prawo cywilne przewiduje dwa rodzaje warunków:

  • zawieszający, którego zastrzeżenie będzie uzależniało skuteczność czynności prawnej do momentu spełniania się warunku;
  • rozwiązujący, warunek który następuje powoduje zakończenie skutków określonej czynności prawnej.

Warto jednak pamiętać, że w obu przypadkach ustalenie warunków niemożliwych oraz sprzecznych z ustawą lub zasadami współżycia społecznego sprawi, że czynność prawna obejmująca swą treścią powyższy warunek będzie nieważna.

Termin

Czym jest zatem termin? To zawarte w treści czynności prawnej zastrzeżenie, określające miejsce w czasie, z którego istnieniem czynność prawna bądź przepisy wiążą nastąpienie pewnych skutków prawnych. Jest zdarzeniem przyszłym i pewnym. Dla przykładu terminem będzie zastrzeżenie wprowadzone przez strony do stosunku zobowiązaniowego stanowiące możliwość np. rozwiązania/wypowiedzenia umowy po upływie 50 dni.

Zatem zarówno w przypadku warunku, jak i terminu mamy do czynienia ze zdarzeniami przyszłymi. Ustawodawca wskazuje, że w sytuacji, gdy skutki danej czynności prawnej mają powstać po upływie określonego terminu wówczas stosować należy odpowiednio przepisy regulujące instytucje warunku zawieszającego. Gdyby jednak skutki danej czynności miały ustać po upływie wskazanego terminu, wówczas stosuje się odpowiednio przepisy o warunku rozwiązującym.