Jesteś alimenciarzem? Od czerwca twoje szanse na wycieczkę do więzienia znacząco wzrosły

Gorące tematy Rodzina Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (250)
Jesteś alimenciarzem? Od czerwca twoje szanse na wycieczkę do więzienia znacząco wzrosły

Więzienie za alimenty 2017 – jak zmieni się stan prawny od czerwca? Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Dłużników na dzień dzisiejszy łączne długi z tytułu alimentów wynoszą 11 mld złotych.  Poprawie ściągania alimentów ma służyć ostatnia nowelizacja kodeksu karnego. 

Od 1 czerwca 2017 r. na rok pozbawienia wolności może zostać skazana osoba, której łączna wysokość zaległości alimentacyjnych wyniesie równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące.

Jednakże racjonalny ustawodawca przewidział, że wiele osób mając na uwadze wizję odsiadki przypomni sobie o tym, że posiada jakieś zaskórniaki i z chęcią zapłaci zaległe długi alimentacyjne. Wtedy taki dłużnik nie trafi do więzienia pod warunkiem, że nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego przez prokuratura lub policję zapłaci w całości zaległe alimenty.

Więzienie za alimenty 2017

Surowiej – nawet do 2 lat więzienia – ma grozić osobie, która na skutek niepłacenia alimentów naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.  I dla takich osób jest szansa uniknięcia wakacji za kratami.  Wystarczy nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.

Jednakże i dla osób, które nie płacą alimentów wciąż może istnieć nadzieja. Z czym to jest związane? Okazuje się, że z interpretacją okoliczności, bowiem sąd może sprzeciwić się odstąpieniu do skazania, jeżeli w jego ocenie wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary.

Gdyby jednak nie udało Ci się spłacić alimentów to będziesz miał szansę na ich odrobienie. Osoby, które zostaną skazane na karę pozbawienia wolności będą ją odbywały w pierwszej kolejności w systemie dozoru elektronicznego.

Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości obowiązkiem Państwa jest chronić dzieci, wspierać rodziny, otaczać opieką słabszych. Stąd potrzeba wprowadzenia powyższych zmian. Czy będą one skuteczne? Będziemy mogli to ocenić za jakiś czas.