Planujesz zakup charta, whippeta albo charcika włoskiego? Postaraj się najpierw o zezwolenie

Prawo Dołącz do dyskusji (146)
Planujesz zakup charta, whippeta albo charcika włoskiego? Postaraj się najpierw o zezwolenie

Jesteś myśliwym i potrzebujesz nowego kompana do polowań? A może chciałbyś wraz ze swoim pupilem brać udział w psich wyścigach? A może zwyczajnie podobają ci się charty – bez wątpienia jedne z najbardziej majestatycznych psów. Ograniczenia wprowadzone przez ustawodawcę, które zostały opisane poniżej dotyczą wszystkich ras psów wywodzących się od chartów, a zatem liczyć się z nimi muszą również ci, którzy chcieliby mieć w domu filigranowego charcika włoskiego czy nieco większego whippeta.

Charty należą do najstarszych ras psów. Historycy uważają, że były już udomawiane 0raz wykorzystywane przez człowieka jako psy gończe w trakcie polowań od czasów Starożytnego Rzymu. Z biegiem lat, wraz z rozwojem cywilizacyjnym, a także wzmożonym zainteresowaniem wydarzeniami sportowymi w Wielkiej Brytanii wielką popularność zdobywały wyścigi dla chartów.

Nie masz zezwolenia? Możliwe nawet pozbawienie wolności

Charty obdarzone są silnym łowczym instynktem, który sprawia, że ruszają w pogoń za niemalze wszystkim co się porusza. Od lat były wykorzystywane nie tylko przez myśliwych, ale również przez kłusowników. Z uwagi na możliwe niebezpieczeństwa związane z wykorzystaniem chartów w niecnych celach ustawodawca wprowadził pewne ograniczenia. W ustawie z dnia13 października 1995 r. – Prawo łowieckie zostały wskazane uwarunkowania dotyczące posiadania chartów. Zgodnie z treścią art. 10 ww. ustawy posiadanie oraz hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia starosty. Natomiast dyspozycja artykułu 52 wskazuje jasno, iż ten kto hoduje lub utrzymuje bez zezwolenia charty rasowe lub ich mieszańców, ten podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Zgodnie z literalnym brzmieniem ustawy posiadanie nawet niewielkich odmian charta takich jak whippet, czy charcik włoski bez ważnego oraz odpowiedniego zezwolenia jest sprzeczne z obecnie obowiązującymi przepisami, a także zagrożone sankcjami wskazanymi w treści art. 52. Równocześnie należy podkreślić, że znamię przestępstwa stypizowanego na gruncie ww. artykułu jest spełnione w sytuacji, gdy sprawca nie wystąpił o zezwolenie na hodowanie/utrzymanie chartów albo wystąpił, lecz jego wniosek został rozpatrzony negatywnie bądź nabył psa przed tym, aż decyzja starosty o udzieleniu zezwolenia stała się ostateczna.

Pamiętajmy zatem, że jeśli rozważamy zakup czworonoga należącego akurat do tej rodziny psów na początku musimy uzyskać zezwolenie – jeszcze przed kupnem szczeniaka.

Co zrobić by zdobyć zezwolenie na charta?

W tym celu musimy złożyć wniosek do właściwego – dla naszego miejsca zameldowania – Urzędu Miasta. Komórką organizacyjną urzędu odpowiedzialną za rozpatrywanie przedmiotowych wniosków najprawdopodobniej będzie wydział obsługi mieszkańców. Równocześnie wraz z wnioskiem jesteśmy zobligowani, do wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 82,00 zł (616,00 zł – gdy staramy się uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z hodowlą chartów). Po złożeniu wniosku urząd ma 30 dni na odpowiedź. Przed wydaniem zezwolenia możemy spodziewać się specjalnej kontroli, której celem będzie zbadanie miejsca, w którym będziemy trzymali psa, w szczególności pod kątem właściwego zabezpieczenia.

Należy podkreślić, że raz uzyskane zezwolenie dotyczy danego, konkretnego psa oraz określonego w treści wniosku miejsca, w którym psa będziemy trzymali. Musimy zatem pamiętać, że w przypadku chęci nabycia kolejnego czworonoga z rodziny chartów lub z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania zmuszeni będziemy do wystąpienia o przyznanie kolejnego zezwolenia.