Nie lubię swojego imienia i chcę zmienić swoje imię. Czy jest to w ogóle możliwe?

Prawo Społeczeństwo Dołącz do dyskusji
Nie lubię swojego imienia i chcę zmienić swoje imię. Czy jest to w ogóle możliwe?

Czasami zbytnia fantazja rodziców w doborze imienia dla swoich pociech może doprowadzić do frustracji oraz niezadowolenia dzieci. Nie lubię swojego imienia. To zdanie, które na głos, lub chociaż w głowie powtarza niejedno dziecko. Co można z tym zrobić? Czy nadane nam imię możemy swobodnie zmienić?

Jak zmienić swoje imię?

Jeszcze kilkanaście lat temu potencjalna zmiana imienia mogła wydawać się czymś egzotycznym. Jednak postrzeganie świata znacznie się zmieniło. Społeczeństwa stają się otwarte na zmiany oraz coraz bardziej tolerancyjne. Obecnie zmian dotyczących tożsamości nie należy koniecznie zestawiać w negatywnym kontekście. Mogą być po prostu wynikiem złożonej ewolucji naszej osobowości. Nie nam oceniać decyzyjność innych, która odnosi się przecież wyłącznie do ich życia. Odgórne negowanie takich zmian jest przejawem faszystowskiego nastawienia do otaczającej nas rzeczywistości.

Czym w takim wypadku jest zmiana imienia? To zwyczajne zastąpienie nadanego nam – najczęściej przez rodziców – imienia innym imieniem. Warto podkreślić, że świadome dodanie drugiego imienia także będzie klasyfikowane – w prawnym kontekście – jako zmiana imienia. Wszelkie kwestie związane z procedurą zmiany imion reguluje ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1988). Na mocy zapisanych w niej regulacji zmiana imienia i/lub nazwiska jest w ogóle możliwa.

Jeśli chcemy zmienić swoje imię i/lub nazwisko to musimy wypełnić stosowny wniosek. Składamy go w urzędzie stanu cywilnego. Proces rozpatrywania wniosku kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. Od decyzji, która nie będzie nas satysfakcjonowała przysługuje odwołanie, o czym szerzej pisaliśmy tutaj.

W przypadku chęci zmiany nazwiska musimy wykazać, że ta zmiana wynika z faktu, że posiadamy nazwisko, które może być uznane za ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka. W Natomiast w przypadku imienia jako przyczynę możemy wskazać chęć zmiany na imię, którego faktycznie używamy. Dodatkowo, co warto podkreślić, zmiany decyzji mogą dokonać także rodzice. Jeśli w zorientują się, że nadane dziecku imię niekoniecznie mu pasuje, lub zwyczajnie przestanie im się podobać, to wystarczy, że w ciągu 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia złożą oświadczenie o zmianie imienia dziecka.

W przypadku zmiany imienia ustawodawca pozostawia nam nieco większą swobodę. Należy dokładnie opisać nasze oczekiwania oraz podstawy w treści wniosku. Uzasadnienie zmiany ma charakter otwarty, to znaczy, że nie ma ściśle określonej listy przypadków, kiedy można dokonać takich zmian. Decyzja kierownika urzędu stanu cywilnego zależy głównie od uzasadnienia załączonego do wniosku.

Chęć zmiany imienia może być spowodowana stałą emigracją. Wówczas osoby przebywające poza granicami mogą stosowny wniosek złożyć w polskim konsulacie.

Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska – co powinien zawierać?

W pierwszej kolejności powinniśmy wskazać wszystkie dane niezbędne do naszej prawidłowej weryfikacji. Posiadane dotąd imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, a także numer PESEL oraz adres do korespondencji. W treści wniosku będziemy musieli wskazać także nasze nowe imię bądź nazwisko. Do wniosku musimy załączyć także szczegółowe uzasadnienie, o którym wspominaliśmy powyżej.

Należy pamiętać, że każda zmiana imienia i/lub nazwiska skutkuje koniecznością naniesienia stosownych zmian w treści aktu urodzenia. Jeśli zmieniający swoje personalia jest w związku małżeńskim, to także w w treści aktu małżeństwa.