Dzieci skończyły 18 lat i teraz domagają się od rodziców zwrotu pieniędzy z 500 plus

Rodzina Dołącz do dyskusji
Dzieci skończyły 18 lat i teraz domagają się od rodziców zwrotu pieniędzy z 500 plus

Czy pełnoletnie dziecko może domagać się od rodzica zwrotu pieniędzy z 500 plus? Komu należą się pieniądze pochodzące z comiesięcznego świadczenia wypłacanego przez państwo?

Świadczenie 500 plus dla dziecka

Prawie 50 tys. zł tyle pieniędzy od państwa otrzymali rodzice dziecka, które w listopadzie tego roku skończyło 18 lat. Taka kwota może dać dużo łatwiejszy start w dorosłość. Pod warunkiem że rodzice zadbali o ich zgromadzenie. I tu zaczyna się problem, większość polskich dzieci prawdopodobnie nigdy nie zobaczy tej kwoty na oczy. Czy słusznie? W końcu 500 plus miało być świadczeniem dla dziecka.

Zgodnie z przepisami 500 plus jest świadczeniem wychowawczym. Ustawodawca przewidział, że jest to świadczenie, które ma być przeznaczane na wychowanie dziecka i co ważne, otrzymuje jej wnioskodawca. Wnioskodawcą jest zwykle rodzic lub opiekun prawny. Z otrzymywanej kwoty mają być pokrywane koszty zaspokojenia potrzeb dziecka. To oznacza, że ustawodawca nigdy nie zakładał, że są to pieniądze dzieci. Pewnie nikomu nie przeszło nawet na myśl, że takie pieniądze mogą być w przyszłości żądane przez dzieci. To oznacza, że pieniądze z 500 plus nie należą się dziecku i nigdy nie należały.

Oczywiście przepisy mówią o tym, że jest to świadczenie wychowawcze, a co za tym idzie, pieniądze powinny być przeznaczone na wychowanie. Jednak udowodnienie tego jest praktycznie niemożliwe. Teoretycznie pracownicy opieki społecznej mogą sprawdzić, na co przeznaczana jest kwota pochodząca ze świadczenia, w praktyce zdarza się to rzadko. Tu chyba nie mamy wątpliwości, że pieniądze u większości rodzin zasilają domowy budżet. W ostatecznym rozrachunku trudno jednoznacznie stwierdzić, czy idą na ratę kredytu na samochód, papierosy czy karnet na basen.

Za co można pozwać rodziców?

Dziecko, które chciałoby po ukończeniu 18 lat zażądać od rodziców wypłaty otrzymywanych przez lata pieniędzy nie mam żadnych podstaw prawnych, żeby to zrobić. Wypłata nawet część pieniędzy ze świadczenia zależy tylko od dobrej woli rodziców. Co chyba nie mamy wątpliwości, zdarza się bardzo rzadko.

Jedyne roszczenie, jakie mogą mieć dzieci względem rodziców, jest związane z niezaspokajaniem jego potrzeb. Tu jednak konieczny jest jednoznaczny dowód i konkrety. To stwierdzenie nie może być ogólne. Dziecko powinno wskazać jakie potrzeby nie został przez rodziców zaspokojone. Takie żądania, choć z prawnego punktu widzenia są dopuszczalne, z praktycznego są mało realne do przeprowadzenia.

Dyskusja o zwrocie 500 plus dzieciom jest w obecnym stanie prawnym jedynie teoretyczna. 500 plus nie należy się dzieciom i nigdy nie miało takiego ukierunkowania. Nawet kolejna podwyżka 500 plus tego nie zmieni.