Banki będą dalej zaostrzać politykę kredytową. Wysoki kredyt będzie poza zasięgiem większości Polaków

Finanse Dołącz do dyskusji (103)
Banki będą dalej zaostrzać politykę kredytową. Wysoki kredyt będzie poza zasięgiem większości Polaków

Banki zaostrzają politykę kredytową. Zapowiadany jest spadek popytu na kredyty w kontekście prawie wszystkich grup zainteresowanych, poza największymi przedsiębiorcami. Na ten stan rzeczy wpływ ma wiele czynników.

Banki zaostrzają politykę kredytową

Polska Agencja Prasowa, przytaczając treść ankiety NBP dotyczącą opracowania pt. „Sytuacja na rynku kredytowym” wskazuje, że banki w II kwartale 2022 roku zaostrzają i będą zaostrzać politykę kredytową, a także – poniekąd w konsekwencji – spodziewają się spadku popytu na rynku kredytowym. Samo podsumowanie ankiety, które ma podkreślić zasadnicze motywy takiego stanu rzeczy, wskazuje w pierwszej kolejności na agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz skutki gospodarcze wojny.

To właśnie ten czynnik ma być główną przyczyną zmniejszenia aktywności na rynku kredytowym w I kwartale 2022 roku. W raporcie napisano, że:

Banki zaostrzyły kryteria udzielania wszystkich rodzajów kredytów i zanotowały spadek popytu w większości segmentów rynku kredytowego, z wyjątkiem kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw i długoterminowych dla MSP. Wzrost stóp procentowych był drugą, najczęściej wskazywaną przyczyną zaostrzania polityki kredytowej, a wzrost zapotrzebowania na finansowanie kapitału obrotowego i pogorszenie się sytuacji gospodarstw domowych – na zmiany popytu

W kontekście drugiego kwartału 2022 roku zapowiada się dalsze zaostrzanie polityki kredytowej. Banki oczekują również spadku popytu na niemalże wszystkie rodzaje kredytów, z wyjątkiem tych krótkoterminowych, z których korzystają duże przedsiębiorstwa.

Sytuacja jest niezwykle złożona

Zmiany na rynku kredytowym to sytuacja niezwykle złożona. Jeżeli chodzi o kredyty dla przedsiębiorstw, to zaostrzenie kryteriów udzielania objąć ma niemalże wszystkie rodzaje kredytów – z wyjątkiem tych krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw. Co do kredytów mieszkaniowych, to prognozuje się zaostrzenie kryteriów. To wiązać się ma z pogorszeniem prognoz sytuacji gospodarczej, a także – co oczywiste – podnoszeniem stóp procentowych.

Zmniejszyć się mogą marże kredytowe, ale nie zmienia to pewnego spodziewanego trendu. Wydaje się, że nieunikniony jest spadek popytu na kredyty mieszkaniowe. Powodów jest wiele – gorsza sytuacja ekonomiczna, wysokie ceny, patologie rynku mieszkaniowego.

Co do kredytów konsumpcyjnych, to zmiana kryteriów polityki kredytowej jest nieunikniona. Wpływ na ten stan rzeczy ma oczywiście wzrost stóp procentowych, a także spadek popytu na tego rodzaju kredyty. Nie prognozuje się samych zmian w warunkach kredytowania, ale – podobnie jak w kontekście kredytów mieszkaniowych – ludzie mniej chętnie będą je brali, z uwagi na koszty życia.

Samą ankietę przeprowadzono na początku kwietnia 2022 roku. Wzięło w niej udział 23 banków, których łączny udział w sektorze bankowym wynosi 88%. Badanie odzwierciedla więc niemalże cały rynek. Wyniki ankiety nie są szczególnie zaskakujące. Sytuacja międzynarodowa jest niepewna, stopy procentowe rosną, a inflacja szaleje. Zarabiamy niewiele więcej, ceny idą w górę, więc kredyt w świadomości przeciętnego – i rozgarniętego – Polaka, jawi się jako coraz większe zagrożenie dla płynności finansowej.