Biskup może nałożyć na Ciebie podatek pod rygorem ekskomuniki

Gorące tematy Państwo Podatki Dołącz do dyskusji (92)
Biskup może nałożyć na Ciebie podatek pod rygorem ekskomuniki

Zasada rozdziału pomiędzy Państwem, a Kościołem jest zasadą Konstytucyjną.  Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego. 

Zasadą natomiast jest, że to Państwo nakłada podatki. Dlaczego więc biskup może zdecydować o tym żebyś zapłacił podatek?

Kościół co do zasady finansowany jest przez Państwo (czyli obywateli płacących podatki) w formie Funduszu Kościelnego, co jest akceptowane przez większość Polskiego społeczeństwa, nadto każdy z wiernych może ofiarować dobrowolne datki na tacę, a także uiszcza określone kwoty za udzielenie poszczególnych sakramentów.

Biskup jak fiskus?

Natomiast biskup diecezjalny posiada uprawnienia do nałożenia podatku i to zarówno na osoby fizyczne, jak i prawne, a także na publiczne osoby prawne. Jak bowiem wskazuje przepis kodeksu:

Biskup diecezjalny po wysłuchaniu zdania Rady do spraw ekonomicznych oraz Rady kapłańskiej, ma prawo dla pokrycia potrzeb diecezjalnych nałożyć na publiczne osoby prawne podległe jego władzy umiarkowany podatek, proporcjonalny do ich dochodów. Na pozostałe osoby fizyczne i prawne wolno mu tylko w wypadku poważnej konieczności i przy zachowaniu tych samych warunków, nałożyć nadzwyczajny i umiarkowany podatek, z zachowaniem ustaw i zwyczajów partykularnych, które przyznają mu większe uprawnienia.

W przypadku więc podjęcia przez biskupa takiej decyzji będziesz zobowiązany do zapłaty podatku jako członek Kościoła Katolickiego. Nie jest jednak tak, że jeśli nie zapłacisz dobrowolnie to proboszcz odwiedzi Cię wraz z komornikiem sądowym lub będziesz otrzymywać wezwania do zapłaty z ,,Kruka”.

Nie jest również tak, że możesz zupełnie zignorować decyzję biskupa. Jako członek Kościoła Katolickiego musisz stosować się do postanowień Kodeksu Prawa Kanonicznego, który przewiduje określony katalog sankcji za jego nieprzestrzegania, a więc za niezapłacenie podatku nałożonego zgodnie z Kodeksem grozi Ci :

  • Ekskomunika,
  • Interdykt,
  • Z ograniczeniami wskazanym w Kodeksie: zakaz lub nakaz przebywania na określonym miejscu lub terytorium; pozbawienie władzy, urzędu, zadania, prawa, przywileju, uprawnienia, łaski, tytułu, odznaczenia, nawet czysto honorowego; zakaz korzystania z wymienionego, lub zakaz korzystania z tego w określonym miejscu lub poza określonym miejscem; tego rodzaju zakazy nigdy nie powodują nieważności;

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w zakresie prawa kanonicznego lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Fot. tytułowa: Shutterstock