Budowa ogrodzenia na granicy działki. To warto wiedzieć

Codzienne Nieruchomości Dołącz do dyskusji (220)
Budowa ogrodzenia na granicy działki. To warto wiedzieć

Każdy właściciel domu jednorodzinnego wie, jak ważne jest ogrodzenie. Jak jednak postawić je zgodnie z prawem i przede wszystkim w zgodzie z sąsiadem? Wszystkie aspekty prawne dotyczące budowy ogrodzenia na granicy działki.

Ogrodzenie na granicy działki

Zasady ogradzania działki różnią się w zależności od tego, z której strony to ogrodzenie ma powstać. Inaczej będzie się przedstawiać – od strony prawnej – kwestia postawienia płotu pomiędzy dwiema prywatnymi posesjami. Inaczej natomiast od strony ulicy.

Istnieje przekonanie, że nowopowstające ogrodzenia nie mogą znajdować się na granicy dwóch działek, a przepisy nakazują, żeby były one budowane przynajmniej 20 cm od niej. Nie jest to jednak prawdą. Przepisy nie regulują sposobu budowy ogrodzenia pomiędzy dwiema posesjami. Większe znaczenie w tej kwestii ma prawo zwyczajowe, a to uzależnione jest od stosunków międzysąsiedzkich. Można więc umiejscowić nowopowstały płot na granicy, jeżeli sąsiad wyrazi na to zgodę. Trzeba się liczyć jednak z poniesieniem całkowitych kosztów jego budowy, bo nie ma przepisu, który obligowałby go do pokrycia części nakładów.

Inaczej przedstawia się kwestia budowy ogrodzenia od strony ulicy, drogi, placu lub linii kolejowej. Takie ogrodzenie powinno być zgodne z linią rozgraniczającą oraz planami zagospodarowania przestrzennego. Jego budowę należy również zgłosić w starostwie powiatowym w terminie 30 dni przed rozpoczęciem prac. Do zgłoszenia należy dołączyć: szkic ogrodzenia, mapę z jego przebiegiem i oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. Urząd może wyrazić sprzeciw, dzieje się tak w przypadku m.in. naruszenia wspomnianego wyżej planu zagospodarowania przestrzennego lub ustawy o drogach publicznych. Podobnie będzie wyglądać procedura, jeżeli będziemy chcieli odgrodzić się od sąsiada płotem o wysokości przekraczającej 2,2 metra.

Ogrodzenie między sąsiadami – koszty

Co zrobić, jeśli płot już stoi i to od kilku lat, a na dodatek przydałby mu się porządny remont? Wtedy, w przeciwieństwie do powyższej sytuacji, z pomocą przychodzą już przepisy prawa cywilnego. Kodeks cywilny w art. 154 wskazuje, że domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdują się na granicy gruntów sąsiednich, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy. Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólne koszty ich utrzymania.

Sprawa utrzymania wspólnego płotu wydaje się więc prosta – obie strony mają obowiązek wspólnie partycypować w kosztach jego utrzymania, nawet jeżeli to tylko jedna strona postawiła ogrodzenie.

Mamy nadzieję, że ten krótki poradnik odpowiedział na wszystkie wasze wątpliwości dotyczące budowy ogrodzenia na granicy działki i ponoszenia kosztów budowy i utrzymania płotu w przyszłości.