Co obejmują ubezpieczenia AC i jakie są ich rodzaje? Czy prawo przewiduje szczególną formę umowy?

Codzienne Moto Dołącz do dyskusji (77)
Co obejmują ubezpieczenia AC i jakie są ich rodzaje? Czy prawo przewiduje szczególną formę umowy?

W odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych najczęściej wyróżnia się dwa rodzaje — ubezpieczenie OC i AC. Z reguły większość kierowców wie, czym się one cechują, a czym różną. Dla zdecydowanej większości kierowców jedyną istotną kwestią jest to, czy wykupienie ubezpieczenia danego rodzaju jest przez prawo wymagane (czy to przez ustawę, czy np. umowę leasingu).

Co obejmuje ubezpieczenie AC?

Ubezpieczenie AC, czyli autocasco, jest dobrowolne i dotyczy pojazdów mechanicznych (samochodów, motocykli, motorowerów). Jest to ubezpieczenie od zdarzeń losowych. Zdarzeniem losowym, zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, jest

niezależne od woli ubezpieczającego zdarzenie przyszłe i niepewne, którego nastąpienie powoduje uszczerbek w dobrach osobistych lub w dobrach majątkowych albo zwiększenie potrzeb majątkowych po stronie ubezpieczającego lub innej osoby objętej ochroną ubezpieczeniową

Uznać więc można, że wspólnymi elementami dla wszystkich ubezpieczeń AC jest fakt, że niejako chroni ono pojazd (i jego wyposażenie) przed kradzieżą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dobrowolny charakter ubezpieczenia AC

Ubezpieczenie AC jest dowolne, tj. nie jest przez ustawodawcę wymagane. Oczywiście inną kwestią jest przymus zawarcia umowy ubezpieczenia, jako przesłankę niezbędną do zawarcia umowy, na przykład leasingu. Sam katalog zdarzeń, które ów ubezpieczenie obejmuje, jest niezwykle trudny do nakreślenia. Każdy ubezpieczyciel może oferować nieco inne warianty, chociaż najczęściej dzieli się je na wariant podstawowy (minicasco), zwykły i dodatkowy/rozszerzony.

Ten pierwszy chroni najczęściej jedynie od szkody całkowitej lub utraty, czyli od: kradzieży, czy całkowitego zniszczenia bądź od skutków działania sił przyrody.

Opcja podstawowa najczęściej pozwala na objęcie ochroną pojazdu od różnych, wymyślnych często zdarzeń, a także jedynie częściowych uszkodzeń pojazdu, czy wyposażenia.

Warianty dodatkowe dotyczą najczęściej dodatkowych usług, w których skład wchodzi — na przykład — opłacenie lawety, pomoc przy wymianie koła, czy nawet opłacenie hotelu na czas naprawy pojazdu, jeżeli zdarzenie nastąpiło z dala od miejsca zamieszkania osoby ubezpieczającej pojazd.

Trzeba jednak podkreślić, że w odniesieniu do ubezpieczenia AC, strony dowolnie kształtują — formie pisemnej umowy — zakres praw i obowiązków.