Hej, Polaku-bogaczu! A może zamiast wykupować mieszkania z rynku polskim małżeństwom, czas zainteresować się REIT-ami?

Biznes Nieruchomości Dołącz do dyskusji
Hej, Polaku-bogaczu! A może zamiast wykupować mieszkania z rynku polskim małżeństwom, czas zainteresować się REIT-ami?

W kontekście rekordowej popularności inwestycji w nieruchomości mieszkalne w Polsce, Michał Berski, dyrektor zespołu inwestycyjnego w CBRE, prezentuje interesującą alternatywę – fundusze REIT. Ich popularność na światowej scenie jest niepodważalna. Czy również w Polsce mogą stać się one źródłem stabilnych zysków, nawet w burzliwych czasach gospodarczych?

Póki co jest z tym podobno tak sobie, ale w dużej mierze wynika to z oporu Polaków przed inwestowaniem w nieruchomości komercyjne.

Czym są REIT-y?

Fundusze REIT (Real Estate Investment Trust) to mechanizm, który umożliwia inwestowanie w nieruchomości komercyjne na skalę dużo szerszą niż indywidualne zakupy mieszkań czy biur. Działają z powodzeniem w wielu krajach świata, włączając w to Niemcy czy Wielką Brytanię, oferując atrakcyjne i stabilne możliwości zysku. Nie bez znaczenia jest także fakt, że REIT-y są zwolnione z podatku CIT oraz w większości przypadków wypłacają inwestorom znaczną część zysków w formie dywidendy.

Berski podkreśla, że Polska jako rynek nieruchomości komercyjnych jest dwa razy większa niż Czechy, jednak udział polskiego kapitału w inwestycjach jest zdecydowanie mniejszy – oscyluje wokół 2%. Czy powodem tego jest brak edukacji na temat REIT-ów, czy też brak odpowiednich instrumentów na polskim rynku? W obliczu inflacji, REIT-y, z umowami indeksowanymi inflacją, oferują ochronę przed utratą wartości, promując równocześnie rozwój krajowego rynku nieruchomości komercyjnych.

Polacy z sukcesem inwestują w nieruchomości, co obrazuje fakt, że w 2022 roku aż 70% zakupionych mieszkań miało charakter inwestycyjny. Niewątpliwie to pokazuje, że Polacy są dostrzegają potencjał rynku nieruchomości, jednak z ograniczeniem do sektora mieszkaniowego. Berski zauważa, że przeorientowanie części kapitału inwestowanego obecnie w mieszkaniówkę na obszar nieruchomości komercyjnych, mogłoby uwolnić więcej lokali dla kupujących na własne potrzeby, co jest szczególnie istotne w kontekście deficytu mieszkań w Polsce.

Patrzmy na Chiny

Niezaprzeczalnie, REIT-y prezentują się jako atrakcyjna alternatywa dla indywidualnych inwestorów. Berski sugeruje, że w Polsce jest to jeszcze mało eksplorowany obszar, który mógłby przyczynić się do stabilizacji i rozwoju rynku, wpływając pozytywnie zarówno na sektor nieruchomości komercyjnych, jak i mieszkaniowych. Działania w kierunku promocji i edukacji na temat REIT-ów mogą zatem stać się kluczem do stworzenia bardziej zrównoważonego i funkcjonalnego rynku nieruchomości w Polsce. Słowa Berskiego składają się w przekonujący argument za wprowadzeniem funduszy REIT na polski rynek, podkreślając ich potencjalny wpływ na gospodarkę i możliwości dla indywidualnych inwestorów.

Jednocześnie, należy mieć na uwadze, że bardzo niestabilna sytuacja związana w dużej mierze z rynkiem nieruchomości w Chinach może w najbliższych latach odbić się w jakiś sposób na globalnej kondycji rynku nieruchomości. Dlatego słowa ekspertów warto przyjmować z uwagą, analizować, ale jednocześnie konfrontować je również z bieżącą rzeczywistością.