Czy obowiązywanie ciszy nocnej jest zgodne z prawem?

Prawo Społeczeństwo Dołącz do dyskusji
Czy obowiązywanie ciszy nocnej jest zgodne z prawem?

Pojęcie „ciszy nocnej” nie występuje w żadnej ustawie. To tak zwane prawo zwyczajowe regulujące sposób zachowania się ludzi w późnych godzinach. Czy należy go przestrzegać?

Cisza nocna a prawo

Cisza nocna zazwyczaj obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00 rano. Jednakże może być ustalona w zależności od potrzeb właścicieli hoteli czy pensjonatów. Z kolei w blokach odpowiedzialna jest za to spółdzielnia mieszkaniowa, która sporządza regulamin wewnętrzny. Osoby posiadające dom też mogą mieć się na baczności. Chociaż w ustawach nie ma konkretnego zapisu o ciszy nocnej, można odnieść się do innych artykułów, na przykład związanych z zakłócaniem spokoju, który wyraża się między innymi poprzez krzyk, włączanie zbyt głośnej muzyki itp.

Art. 51. k.w. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Art. 144. k.c. Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Jeśli zakłócanie spoczynku nocnego jest bardzo uciążliwe, warto zwrócić sąsiadowi uwagę. Możliwe, że krótka rozmowa rozwiąże problem i w przyszłości nie dojdzie do podobnych sytuacji. Jednakże w przypadku ciągłego pojawiania się takich zdarzeń, można zadzwonić pod numer alarmowy policji bądź straży miejskiej. Warto wiedzieć, że tak zwana cisza nocna nie obowiązuje w noc sylwestrową.

Czy zakłócanie ciszy nocnej jest karane?

Zgodnie z obowiązującym prawem za zakłócanie ciszy nocnej można dostać tylko pouczenie albo karę grzywny w wysokości od 20 do 5 000 zł. Grozi również ograniczenie wolności trwające jeden miesiąc bądź areszt od 5 do 30 dni. Policja ma prawo skierować wniosek do sądu w celu ukarania osoby, która dopuściła się zakłócania spoczynku nocnego po zażywaniu środków odurzających, alkoholu itp. Również może to zrobić w przypadku gdy sytuacja ciągle się powtarza lub mandat nie został przyjęty.

Art. 41. k.w. W stosunku do sprawcy czynu można poprzestać na zastosowaniu pouczenia, zwróceniu uwagi, ostrzeżeniu lub na zastosowaniu innych środków oddziaływania wychowawczego.

Odpowiedzialna za zakłócanie ciszy nocnej może być tylko konkretna osoba, również ta, która pomagała dopuścić się wykroczenia czy nakłaniać do złamania zasad. Jednak dowiedzenie tego nie jest proste, zwłaszcza gdy hałas dochodził od grupy osób, był rozproszony, a oskarżający nie wie, kogo ma wskazać za winnego.