Od premii czy innej nagrody pieniężnej też odprowadza się składkę do PPK. Nawet jeśli dotyczą okresu, gdy pracownik nie był jeszcze w programie

Podatki Praca Dołącz do dyskusji (45)
Od premii czy innej nagrody pieniężnej też odprowadza się składkę do PPK. Nawet jeśli dotyczą okresu, gdy pracownik nie był jeszcze w programie

W wielu miejscach pracy Pracownicze Plany Kapitałowe ruszyły już pełną parą. I chociaż nie przystąpiło do nich tyle osób, na ile początkowo liczyli rządzący, to i tak jest w nim sporo pracowników. Wielu z nich zastanawia się też, czy od premii i nagród nalicza się PPK tak samo, jak od zwykłych wynagrodzeń.

Pracownicze Plany Kapitałowe to forma dobrowolnego oszczędzania przez pracowników na swoje przyszłe emerytury. Standardowa składka, jaką płaci każdy zatrudniony to 2% pensji brutto, do której 1,5% dokłada pracodawca. Nie są to więc kwoty oszałamiające, które sprawią, że ktoś nie będzie już musiał martwić się o przyszłość po tym jak przestanie pracować. Przy zwykłej składce emerytalnej, gdzie pracodawca i pracownik płacą po 9,76%, czyli łącznie 19,52%, widać, że ma to być raczej forma dodatkowej pomocy, a nie rozwiązanie wszystkich problemów emerytów.

Mimo to wielu z tych, którzy przystąpili do programu, zauważyło ubytek tych kilkudziesięciu czy kilkuset złotych z każdej pensji. Dlatego pytaniem, które często się pojawia, jest to, czy PPK odprowadzane jest także od premii, jakie otrzymuje pracownik.

Czy od premii nalicza się PPK? Jak najbardziej, jeżeli podlega ona składkom emerytalnym i rentowym

Ustawa o PPK mówi, że jako wynagrodzenie traktowana jest podstawa wymiaru składek emerytalnych i rentowych. Mówiąc prościej, jeżeli od jakiejś wypłaty odprowadzane są składki rentowa i emerytalna, to wraz z nimi powinna iść wpłata na PPK. Oznacza to, że od wypłaconych premii także powinna odprowadzana być składka na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Problematyczna może wydawać się sytuacja, gdy otrzymujemy premię za okres, w którym jeszcze nie podlegaliśmy do PPK, już po tym, jak przystąpiliśmy do programu. Wtedy jednak także taka składka powinna być odprowadzona. Wpłaty do programu nalicza się bowiem od wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu, niezależnie od tego, za jaki okres ono przysługuje.

Przykładowo, pracownik przystąpił do programu w kwietniu 2021 roku. W maju otrzymał premię w wysokości 4000 złotych brutto za okres od stycznia do marca 2021 roku. W takim przypadku naliczona zostanie składka do PPK. Jeżeli przyjęte są standardowe wartości, czyli 2% od pracownika i 1,5% od pracodawcy, to z takiej premii na rachunek w PPK trafi 140 złotych.

Jeżeli sytuacja byłaby odwrotna, czyli ktoś wypisałby się z PPK w kwietniu 2021 roku, a otrzymałby w maju premię za pierwszy kwartał, to wtedy od takiego wynagrodzenia składki na PPK nie byłyby odprowadzone, chociaż dotyczyły okresu pracy, w którym pracownik jeszcze był zapisany do programu.

Karnet sportowy czy pakiet medyczny wolne od składki na PPK, jeżeli spełnione są pewne warunki

Składka na PPK nie będzie natomiast odprowadzana np. od wartości karnetu sportowego, jaki często pracodawcy dofinansowują pracownikom. Wszystko dlatego, że tego typu nagrody dla pracowników nie są oskładkowane, o ile oczywiście spełniają odpowiednie kryteria, czyli np. pracownik płaci za nie chociaż symboliczną kwotę.

Taka sama sytuacja będzie miała miejsce też w przypadku pakietów medycznych, których popularność też jest duża. Od ich wartości także nie będzie odprowadzana składka na PPK.