ecommerce Podatki Prawo

Każdy prowadzący sklep internetowy powinien to wiedzieć, żeby nie narazić się fiskusowi

Każdy prowadzący sklep internetowy powinien to wiedzieć, żeby nie narazić się fiskusowi

Firma prowadzi sprzedaż towarów w Internecie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Klient zamawia towar, płaci online. Następnie dostarcza mu go kurier lub odbiera go w paczkomacie. Sprzedawca chce umożliwić klientom odbiór towarów w innych lokalizacjach, niż udostępnione przez firmę kurierską. Towary mają dostarczać, na przykład, pracownicy właściciela sklepu. Czy to jest sprzedaż wysyłkowa, której nie trzeba rejestrować w kasie?

Czy to jest sprzedaż wysyłkowa, której nie trzeba rejestrować w kasie?

Zdaniem firmy miejsce odbioru zamówionego towaru nie ma znaczenia. Jest w stanie powiązać każde zamówienie z konkretnym kupującym. Wszystkie zamówienia przechowuje w bazie sklepu. Przedsiębiorca realizuje i fiskalizuje zamówienia bezpośrednio z tego samego magazynu. Firma uważała, że w takiej sytuacji nie musi ewidencjonować sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Chcąc się upewnić, wystąpiła o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej częściowo tylko podzielił stanowisko firmy. Według niego, spółka nie ma obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które złożyły zamówienie w sklepie internetowym. Zrealizowały płatność on-line oraz odebrały towar w wybranym przez siebie punkcie odbioru. Sprzedawca dostarczył im towar za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wtedy należy uznać, że zostaną spełnione łącznie wszystkie warunki umożliwiające zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży.

Co innego jednak, gdy klient odbiera towar w wybranym przez siebie punkcie, ale dostarczy mu go pracownik właściciela sklepu internetowego albo innej firmy, która nie jest pocztą ani firmą kurierską. Wówczas prowadzący sklep internetowy nie może skorzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży w kasie.

Tylko kurierem lub pocztą

Spółka złożyła skargę na interpretację do WSA w Łodzi. Sąd ją oddalił. W uzasadnieniu WSA napisał, że niektórych przypadkach można zastosować zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy pomocy kas. Warunkiem jest spełnienie przesłanek określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. Prawo do skorzystania ze zwolnienia przysługuje, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

– dostawa towaru nastąpi w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi)

– dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

– z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)

– przedmiotem dostawy nie są towary wymienione w § 4 rozporządzenia.

„Niespełnienie jednego z wyżej wskazanych warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej” uznał WSA.

Przepisy są jednoznaczne

Sąd zauważył, że ustawodawca nie zdefiniował w rozporządzeniu pojęcia „dostawy towarów w systemie wysyłkowym”. Odwołując się jednak do wytycznych wynikających z wykładni językowej można, zdaniem sądu, wnioskować, że tego typu sprzedaż ma miejsce w przypadku, gdy klient zamawia towary (zwykle przez internet) z obowiązkiem dostarczenia ich do miejsca, w którym dokona odbioru tych towarów. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego „wysyłać” oznacza zaś m.in. „przekazać coś komuś za pośrednictwem poczty, urządzeń technicznych lub jakiejś osoby”.

Sąd w uzasadnieniu napisał, że w poz. 36  załącznika do rozporządzenia ustawodawca wyraźnie wskazał, iż chodzi o dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi). „Redakcja niniejszego przepisu nie pozostawia żadnych wątpliwości, że możliwości wymienione w nawiasie nie są wyliczeniem przykładowym. Ustawodawca jednoznacznie wskazał, iż dostawa towarów w systemie wysyłkowym może nastąpić jedynie na dwa sposoby albo pocztą albo przesyłkami kurierskimi” uzasadnił sąd odrzucenie skargi przedsiębiorcy.