Właściciele domów mogą otrzymać nawet 136 tys. zł dofinansowania. Wystarczy, że skorzystają z tych programów

Finanse Nieruchomości Dołącz do dyskusji
Właściciele domów mogą otrzymać nawet 136 tys. zł dofinansowania. Wystarczy, że skorzystają z tych programów

W 2023 roku właściciele domów będą mogli skorzystać z kilku programów pozwalających im zaoszczędzić pieniądze. Chodzi o rozwiązania wspierające ekologię i alternatywne źródła ciepła. Spora część z nich jest już doskonale znana właścicielom nieruchomości, w najbliższych miesiącach ma pojawić się kilka zmian i nowości. O jakich dofinansowaniach warto pomyśleć, jeśli planujemy budowę lub modernizację?

Dofinansowanie na dom

Listę dofinansowań na dom otwiera dobrze już znany program „Czyste powietrze„. Umożliwia on wymianę starego pieca i termomodernizacji w domach jednorodzinnych. Od 3 stycznia 2023 roku ruszyła nowa wersja programu. Zmiany obejmują m.in. podwyższenie progów dochodowych, zwiększenie wysokości dotacji oraz możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z programu. Nowością jest także możliwość złożenia wniosków zarówno na wymianę kotła jak i na termomodernizację. Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami istniejących domów jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, których roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł. Beneficjent programu może otrzymać nawet 136 tys. zł. Kwota dofinansowania uzależniona jest od uzyskiwanego dochodu otrzymywanego na osobę w rodzinie.

Ulga termomodernizacyjna

Kolejnym dofinansowaniem funkcjonującym już od jakiegoś czasu jest ulga termomodernizacyjna. W 2023 roku wyniesie ona maksymalnie 53 tys. zł. Polega ona na udzieleniu preferencji podatkowej osobom posiadającym dom jednorodzinny i rozliczającym się na formularzach: PIT-28, PIT-36L, PIT-36, PIT-37. Odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z przedsięwzięciem modernizacyjnym. Przez to pojęcie rozumiane jest:

  • ulepszenie prowadzące do zmniejszenia zapotrzebowania na energię grzewczą oraz do podgrzewania wody użytkowej. Ponadto jest to ulepszenie służące do ogrzewania budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych;
  • ulepszenie powodujące zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła;
  • przedsięwzięciem jest również wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków;
  • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Program Mój Prąd i Moje Ciepło

Dobrze znany program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych, który przed zmianą przepisów był dość popularny. O dofinansowanie mogą w dalszym ciągu starać się osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną tylko na swoje potrzeby i rozliczają się w ramach net-billingu i zgodnie z wprowadzonym 1 kwietnia 2022 systemem zrezygnowali z rozliczenia w systemie upustów. W nowej edycji programu Mój Prąd dofinansowanie fotowoltaiki wynosi 6000 zł, do magazynu energii – 16 000 zł.

Obok programu Mój Prąd stosunkowo opłacalny jest również program Moje Ciepło. Dofinansowuje on zakup i montaż pompy ciepła w budynkach jednorodzinnych. Dofinansowanie pokrywa 30 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji lub 45 proc. dla osób, które posiadają Kartę Dużej Rodziny. W przypadku tego programu nie ma progów dochodowych. Dopłaty wynoszą od 7 do 21 tys. zł. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest wspieranie przez gospodarstwo domowe ogrzewania niskotemperaturowego (np. podłogowe, ścienne lub sufitowe). Oprócz tego w okresie używania zakupionej pompy ciepła nie można stosować urządzeń grzewczych na paliwo stałe. Program wyklucza stosowanie kominków i pieców na węgiel i drewno.

Bezpieczny kredyt 2-procentowy

Nowością, która wspomoże sam zakup lub budowę domu jednorodzinnego jest wchodzący od 1 lipca 2023 roku kredyt z niskim oprocentowaniem 2-procentowym. Na dziś wiadomo, że beneficjent nie będzie mógł, nawet w przeszłości, posiadać na własność żadnej nieruchomości. Maksymalnie będzie można otrzymać do 500 tys. zł kredytu lub do 600 tys. zł dla małżeństwa albo rodziców z dzieckiem. Dopłata będzie przysługiwać przez 10 lat.

Łatwo zauważyć, że dofinansowanie na dom z każdego przedstawionego programu wspiera ekologiczne rozwiązania. Ma to oczywiście związek z planowanym wprowadzeniem przez Unię standardu zeroemisyjnego budownictwa mającym stać się faktem do 2029 roku (2030 – w przypadku budynków modernizowanych). Oznacza to, że zgodnie z przyjętymi planami rozwiązania wspierane przez powyższe programy mają stać się niedługo wymogiem.