Duża część osób po 75. roku życia nie otrzyma bonu senioralnego. Ministerstwo zapowiada konsultacje w tej sprawie

Finanse Państwo Społeczeństwo Dołącz do dyskusji
Duża część osób po 75. roku życia nie otrzyma bonu senioralnego. Ministerstwo zapowiada konsultacje w tej sprawie

W obecnym stanie prawnym niemożliwe jest otrzymanie bonu senioralnego przez osoby po 75. roku życia, które nie mają bliskich aktywnych zawodowo. Wiele starszych osób jest pozbawionych świadczenia także z powodu utraty najbliższych lub tego, że nie posiadali dzieci. Seniorzy, którzy pobierają świadczenie wspierające, również nie będą mogli liczyć na uzyskanie bonu. Minister ds. polityki senioralnej zapowiada konsultacje w tej sprawie.

Szefowa resortu wyjaśnia sprawę i zapewnia, że samotni seniorzy po 75. roku życia mają możliwość otrzymania wsparcia finansowego

W rozmowie z serwisem Prawo.pl Marzena Okła-Drewnowicz, minister ds. polityki senioralnej zapewniła, że samotni seniorzy nie są pozostawieni sami sobie.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje już pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej (OPS). To pierwsze tego typu rozwiązanie zaprojektowane jako wsparcie zarówno dla osoby starszej, jak i jej pracującej rodziny. Jednym z jego celów jest odciążenie osób aktywnych zawodowo i umożliwienie im kontynuacji pracy.

Wielu ekspertów ma jednak wątpliwości, czy takie wyjaśnianie problemu przez ministerstwo może mieć miejsce

Eksperci zauważają, że nie każda samotna osoba, która ma powyżej 75 lat, korzysta z pomocy społecznej. Nie można zatem założyć, że jest to świadczenie, które zastępuje bon senioralny. Mówiła o tym dla serwisu Prawo.pl Dr Magdalena Kocejko, ekspertka ds. polityki społecznej w obszarze niepełnosprawności.

Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze przeznaczone są bezpośrednio dla seniorów, natomiast inna jest struktura bonu senioralnego – o niego mogą starać się zstępni seniora i jest to powiązane z aktywnością zawodową bliskich – podkreśla. Jak zaznacza, powstaje pytanie, czy obie grupy seniorów – tych korzystających z usług w opiece społecznej, i tych z bonem senioralnym, będą potraktowane tak samo i otrzymają równe wsparcie.

Ministerstwo zapowiada konsultacje m.in. w sprawie wymogów dla opiekunów

Minister Okła-Drewnowicz tak mówiła dla serwisu Prawo.pl o planowanych konsultacjach ministerialnych.

Należy jednak zaznaczyć, że zarówno wymogi dla opiekunów, jak i wszystkie pozostałe elementy projektu zostaną poddane konsultacjom publicznym z zainteresowanym środowiskiem, w szczególności ze stroną społeczną. W toku konsultacji mogą zostać zgłoszone propozycje zmian dotyczących tego obszaru.

Według ministerstwa konsultacje mają na celu także jak najlepsze przygotowanie przepisów do uwarunkowań społecznych.