Lekarzom jest ciężko, ale lekarki mają przechlapane. Aż 3/4 z nich słyszy niewybredne, seksualne żarty na swój temat

Praca Dołącz do dyskusji
Lekarzom jest ciężko, ale lekarki mają przechlapane. Aż 3/4 z nich słyszy niewybredne, seksualne żarty na swój temat

Źródłem powyższych danych są badania z raportu pt. „Dyskryminacja kobiet w polskiej ochronie zdrowia”. To zatrważające, że prawie 75 proc. kobiet doświadczyło dyskryminacji osobiście, a ponad 80 proc. uważa, że dyskryminacja ze względu na płeć w branży medycznej jest powszechnym problemem.

Dzień kobiet, który obchodzony jest na całym świecie 8 marca, to nie tylko okazja, aby życzyć wszystkim Paniom wszystkiego co najlepsze, ale także moment, w którym możemy pochylić się nad tematami dla kobiet szczególnie istotnymi. Na początku roku informowaliśmy was o zjawisku dotyczącym coraz mniejszej liczby kobiet zajmujących istotne stanowiska w polskim biznesie. Dzisiaj pragniemy przedstawić wyniki raportu pt. „Dyskryminacja kobiet w polskiej ochronie zdrowia”.

Dyskryminacja kobiet w polskiej służbie zdrowia

Na wstępie warto podkreślić, że kobiety stanowią większość osób pracujących w ochronie zdrowia. Wspólna inicjatywa Polki w Medycynie oraz portalu Będąc Młodym Lekarzem przyczyniła się do powstania raportu pt. „Dyskryminacja kobiet w polskiej ochronie zdrowia”. To pierwsze tego typu badanie tego środowiska. Dlatego niemożliwe jest przeprowadzenie jakiejkolwiek analizy porównawczej w stosunku do poprzednich lat. Ciężko jednoznacznie wskazać, czy problem w ostatnich latach się nasilał. W debacie publicznej w mediach coraz więcej miejsca poświęca się tematyce wszelakiej dyskryminacji. Nie tylko z uwagi na płeć, lecz także wiek, orientację seksualną czy choćby kolor skóry.

Warto jednak zaznaczyć, że większość ankietowanych kobiet po raz pierwszy zetknęła się z dyskryminacją już podczas studiów. Niemalże 70 proc. respondentek wskazuje, że otrzymanie dyplomu ukończenia studiów medycznych zostało przez nie okupione dyskryminacją. Równocześnie, kobiety podkreślają, że wielokrotnie spotykały się z komentarzami, iż pewne specjalizacje medyczne nie są dla nich odpowiednie.Autorzy raportu wyraźnie podkreślają, że doświadczenie jakichkolwiek przejawów dyskryminacji, na tak wczesnym etapie rzutuje na dokonywanie późniejszych wyborów zawodowych. Ma więc bezpośredni wpływ nie tylko na kariery zawodowe, lecz również naukowe studentek.

Ponad połowa badanych wskazała, że czasami, często lub nawet bardzo często spotyka się z uwagami i aluzjami związanymi z kobiecym ciałem dotyczącymi seksualności. Aż 72,8 proc. wszystkich kobiet biorących udział w badaniu doświadczyło dyskryminacji w formie stereotypowych wypowiedzi, żartów i komentarzy. Niewybrednych żartów i komentarzy bezpośrednio związanych z cechami fizycznymi, naturą oraz fizjologią kobiecego ciała doświadczyło 68,6 proc. kobiet.

Z niniejszego raportu wynika, że kobiety działające zawodowe w branży medycznej doświadczają dyskryminacji na każdym etapie życia zawodowego. Konkluzja wydaje się być jednoznaczna – dyskryminacja ze względu na płeć stanowi realny problem dla polskiej medycyny.