Dziedziczenie to nie podziękowanie za opiekę. Dzieci opiekujące się rodzicami dostaną tyle samo co te, które nie robiły nic

Rodzina Dołącz do dyskusji
Dziedziczenie to nie podziękowanie za opiekę. Dzieci opiekujące się rodzicami dostaną tyle samo co te, które nie robiły nic

Dziedziczenie to nie prezent za opiekę. Wśród wielu osób funkcjonuje przekonanie, że majątek można odziedziczyć w zamian za opiekę z mocy samego prawa. Niestety, prawda wygląda inaczej. Dziedziczenie jest ściśle uregulowane przez przepisy. Tylko one są wiążące, sama wola spadkodawcy w przeważającej liczbie przypadków schodzi na drugi plan.

Dziedziczenie nie jest uzależnione od opieki

Sytuacja, o której piszę, jest dość często spotykana. Rodzicami lub innym starszym członkiem rodziny opiekuje się jedno z dzieci. W zamian za opiekę ma „dostać” w przyszłości dom lub mieszkanie. To podziękowanie, choć pewnie odpowiada obu stronom, w rzeczywistości może nigdy nie dojść do skutku. Dziedziczenie nie jest prezentem za opiekę, nie dzieje się tylko z powodu woli zainteresowanych. Aby do niego doszło, potrzebne jest dopełnienie formalności. Należy do nich sporządzenie testamentu lub umowy dożywocia. Bez tego, do przekazania majątku nigdy nie dojdzie, przynajmniej w takim wymiarze jak życzyliby sobie zainteresowani.

Dziedziczenie za opiekę

Bardzo często w czasie postępowań spadkowych jednym z argumentów, jakie padają z ust spadkobierców, jest opieka nad spadkodawcą przed śmiercią. W wielu rodzinach dochodzi do takich ustnych ustaleń. Ustalenia te w świetle prawa nie są jednak wiążące i w momencie określania grona spadkobierców nie mają znaczenia. Skuteczne przekazanie spadku może odbyć się tylko na podstawie testamentu lub umowy dożywocia. To właśnie w tych dokumentach w świetle prawa można wyrazić swoją wdzięczność za opiekę i zgodnie ze swoją wolą obdarzyć członków rodziny majątkiem według swojej woli.

Spadek a opieka nad rodzicem

Samo ustne ustalenie, o ile nie przybiera formy testamentu ustnego, który ma w Kodeksie cywilnym ściśle określone wymagania, nie jest wiążące i sąd niestety nie orzeknie zgodnie z jego treścią. Dziedziczenie za opiekę musi więc być przeprowadzone rozsądnie i zgodnie z prawem. Jeżeli więc chcecie, aby w waszej sytuacji doszło do skutku, konieczne będzie spisanie testamentu, w którym osoby sprawujące opiekę będą wskazane jako spadkobiercy. Nie ma tu znaczenia czy tymi osobami są członkowie rodziny, czy osoby obce.