Rozwód w Wielkiej Brytanii czy w Polsce?

Rodzina Zagranica Dołącz do dyskusji
Rozwód w Wielkiej Brytanii czy w Polsce?

Rozwód w Wielkiej Brytanii czy w Polsce?? Polacy mieszkający na stałe w Anglii wielokrotnie zadają sobie to pytanie. Wydaje się, że Brexit zmienił wiele kwestii, ale prawo do wyboru sądu pozostało niezmienne. Przed podjęciem decyzji warto porównać oba postępowania i wybrać to, które będzie dla nas korzystniejsze.

Brexit spowodował delikatne zamieszanie w wielu kwestiach. Wśród nich są oczywiście procedury związane ze sprawami rodzinnymi. W Anglii nadal mieszka wielu Polaków, którzy związali swoją codzienność właśnie z tym krajem. Co ciekawe w wielu kwestia sytuacja prawna takich osób nie uległa zmianie, nadal mogą oni np. zdecydować, który sąd orzeknie o zakończeniu ich małżeństwa. Wybór ten jest niezależny od miejsca ślubu. Nawet jeżeli odbył się on na terytorium Wielkiej Brytanii, w dalszym ciągu sprawa może być rozstrzygnięta przez polski sąd.

Rozwód w UK czy w Polsce?

O tym, w którym kraju zostanie przeprowadzone postępowanie, decydują wiec najczęściej sami zainteresowani. Przed podjęciem decyzji warto zapoznać się, przynajmniej ogólnie, z przebiegiem procedury i dopasować ją do swoich potrzeb i możliwości.

Procedura rozwodowa w Wielkiej Brytanii podobnie jak w przypadku polskiej zaczyna się od złożenia pozwu o rozwód. W przeciwieństwie do polskich przepisów takie prawo małżonkowie uzyskują dopiero po upływie roku od zawarcia związku małżeńskiego. Inne są również przesłanki rozwodu. Aby do niego doszło, musi nastąpić trwały rozkład pożycia małżeńskiego spowodowany: zdradą lub innym nagannym zachowaniem. Warunkiem orzeczenia rozwodu może być również minimum dwuletnia separacja małżonków lub porzucenie małżonka przez drugiego. Procedura polska nie nakłada żadnych obowiązkowych terminów czy okresów. O rozwód można wystąpić właściwie już w dniu zawarcia ślubu.

Koszty rozwodu w Anglii

Kolejnym ważnym argumentem decydującym o wyborze kraju jurysdykcji są koszty. Opłata od pozwu o rozwód w Polsce wynosi 600 zł, w Anglii 600 funtów. Inne są również koszty pomocy adwokata w sprawie.

Z całą pewnością postępowanie rozwodowe w Anglii będzie toczyć się szybciej niż w Polsce. Proces przeprowadzony w Polsce potrafi trwać nawet kilka lat. Do tego co do zasady oddzielnie toczy się postępowanie o podział majątku, które przed angielskim sądem może być przeprowadzone równocześnie. Natomiast w obu krajach sąd zdecyduje o alimentach i opiece nad dziećmi.

Pewnym novum dla polskiego rozwodnika będzie natomiast wydanie wyroku warunkowego. Angielski sąd w pierwszej kolejności wyda tzw. decree nisi, interim divorce order. Dopiero po upływie 6 tygodni małżonkowie wspólnie lub osobno mogą złożyć wniosek o wyrok ostateczny. W Polskich warunkach wyrok ostateczny otrzymamy wraz z zakończeniem postępowania.

Wybierając kraj postępowania rozwodowego, warto wziąć również pod uwagę kwestię dojazdu na rozprawach. Obecnie w Polsce nie ma możliwości uczestniczenia w rozprawach rozwodowych zdalnie, konieczny będzie więc przyjazd na rozprawę. Co w sytuacji osób mieszkających na stałe w Anglii może być problemem.