Zdobycie emerytury, renty czy zasiłku w innym kraju będzie prostsze – ZUS wdraża nowy system

Podatki Praca Dołącz do dyskusji (166)
Zdobycie emerytury, renty czy zasiłku w innym kraju będzie prostsze – ZUS wdraża nowy system

EESSI w ZUS – nasz rodzimy ubezpieczyciel społeczny podłączył się do międzynarodowego systemu, który pozwoli usprawnić działanie wydawania świadczeń. To koniec ery cwaniaków i wielkie ułatwienie dla tych, którzy uczciwie pracują poza granicami kraju.

Wielu Polaków korzysta z więcej niż jednego systemu przyznawania świadczeń społecznych. Przykładem niech będą rodziny poza granicami naszego kraju, które pobierają pieniądze na dzieci na przykład w Wielkiej Brytanii. Dzięki Elektronicznej Wymianie Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego (z angielskiego Electronic Exchange of Social Security Information, czyli w skrócie EESSI) współpraca pomiędzy państwowymi organami pomocowymi będzie w tym zakresie łatwiejsza.

Dotychczas sytuacja nie miała się dobrze, bowiem dokumenty trzeba było tłumaczyć, owe tłumaczenie zabierało dużo czasu, wszystko odbywało się głównie za pośrednictwem pism. Elektronizacja po raz kolejny usprawniła działanie urzędów. Ale oznacza to również, że będzie rozstrzygana przynależność do systemu zabezpieczenia społecznego. A to ze względu na zasadę, że podlegamy jedynie systemowi w jednym państwie. Skończy się więc kombinowanie z socjalami w dwóch krajach: dzięki EESSI komunikacja pomiędzy europejskimi instytucjami publicznymi zostanie przeniesiona do Internetu.

EESSI w ZUS

Od 1 lipca EESSI zaczęło funkcjonować w naszym rodzimym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i jesteśmy jednym z pierwszych krajów, które włączyły się do tego uniwersalnego systemu. Sam system zatrudnia 100 tysięcy pracowników instytucji zabezpieczenia społecznego z całej Unii Europejskiej. Dzięki tym zmianom skorzystają miliony Europejczyków, którzy sami znajdują się w machinie socjalnej swoich krajów. Nawet siedemnaście milionów mieszka poza swoim krajem urodzenia, a dwa miliony pracuje lub studiuje w jednym kraju, zaś mieszka w innym.

Instytucje zabezpieczenia społecznego w państwach UE i EFTA wymieniają się co roku ponad 900 milionami komunikatów, toteż przed systemem sporo wyzwań. ZUS szacuje, że w samach tej wymiany informacji sam otrzyma około 119 tysięcy dokumentów i wyśle ich około 1,14 miliona. Ostatnie dwa lata upłynęły naszemu zakładowi ubezpieczeń społecznych na przygotowanie się do uruchomienia tego systemu. Żeby mógł w pełni zadziałać, należało zrobić modyfikację systemu informatycznego ZUS, co było jego największą dotychczasową przebudową. ZUS już 1 lipca otrzymał i wysłał kilkadziesiąt komunikatów w ramach EESSI.