Ekwiwalent pieniężny za urlop 2019: kiedy przysługuje i jak go obliczyć?

Praca Dołącz do dyskusji (296)
Ekwiwalent pieniężny za urlop 2019: kiedy przysługuje i jak go obliczyć?

Pracownik, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Jeśli pracownik nie wykorzysta swojego urlopu,  pracodawca musi mu wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny. Dotyczy to sytuacji, w których pracownik nie wykorzystał urlopu w całości lub w części. Jak obliczyć ekwiwalent pieniężny za urlop 2019? 

Ekwiwalent pieniężny za urlop 2019: kiedy można go dostać?

Ekwiwalent pieniężny za urlop 2019 należy się pracownikowi wtedy, gdy do ostatniego dnia trwania umowy nie wykorzystał całego (lub części) urlopu wypoczynkowego. Prawo do samego ekwiwalentu pracownik nabywa w ostatnim dniu trwania umowy. Jest to niezależne od tego, czy umowa o pracę została rozwiązana, czy też wygasła samoistnie. W związku z tym wysokość ekwiwalentu pieniężnego oblicza się na podstawie wysokości wynagrodzenia pracownika z ostatniego miesiąca, w którym wygasł stosunek pracy. Oznacza to, że np. jeśli umowa skończyła się 15-go lutego, to podstawą do wyliczenia ekwiwalentu jest pełne wynagrodzenie, jakie przysługiwałoby pracownikowi za luty.

Ekwiwalent pieniężny za urlop 2019 – jak obliczyć współczynnik urlopowy

W 2019 r. współczynnik ekwiwalentowy może wynieść 20,67 lub 20,92. Wszystko zależy od tego, jak pracodawca będzie liczył niedziele. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaleca jednak, by przy obliczeniach pracodawcy przyjmowali wyższy współczynnik, czyli ten korzystniejszy dla pracownika. Skąd jednak wymienione wyżej wartości? Współczynnik ekwiwalentowy oblicza się na podstawie kalendarza. Od liczby dni w roku należy odjąć liczbę wszystkich niedziel, świąt i dni wolnych od pracy wynikających z 5-dniowego tygodnia pracy. Otrzymany wynik należy podzielić przez 12. Wynik dzielenia powinien być wtedy równy jednej z dwóch wartości podanych na samym początku.

Uwaga: należy pamiętać, że tak obliczany współczynnik ekwiwalentowy dotyczy pracowników zatrudnionych na pełen etat, w systemie 5-dniowego tygodnia pracy. Jeśli ekwiwalent pieniężny za urlop 2019 przypadnie pracownikowi pracującemu jedynie na część etatu, współczynnik należy proporcjonalnie obniżyć.

Obliczanie podstawy ekwiwalentu

Przy obliczaniu podstawy wymiaru ekwiwalentu pracodawca musi uwzględnić wysokość wynagrodzenia stałego (czyli tzw. podstawy wynagrodzenia). Uwzględnia się również składniki przysługujące zarówno za okres krótszy jak i dłuższy niż miesiąc.

Jak zatem ostatecznie obliczyć ekwiwalent pieniężny za urlop 2019?

(Podstawa obliczenia ekwiwalentu/współczynnik urlopowy)/ dobowy wymiar czasu pracy

Otrzymany wynik z powyższego działania jest równy ekwiwalentowi pieniężnemu za 1 godzinę urlopu. Tę wartość należy pomnożyć przez dni, a następnie godziny niewykorzystanego urlopu. Czyli: jeśli ekwiwalent za 1 godzinę urlopu wynosi 15,60, a niewykorzystany urlop to 5 dni, to należy wykonać działanie 15,60×5 (dni)x 8 (godziny). Wynik jest równy ekwiwalentowi, który pracodawca musi wypłacić pracownikowi.

Ekwiwalent powinien być mu wypłacony w dniu, w którym nabywa do niego prawo, czyli ostatniego dnia obowiązywania umowy.