Frankowicze wpadli na pomysł, jak ominąć kolejki w sądach. Wyrok nawet kilka miesięcy szybciej

Finanse Dołącz do dyskusji
Frankowicze wpadli na pomysł, jak ominąć kolejki w sądach. Wyrok nawet kilka miesięcy szybciej

Upadłość Getin Noble Banku, w którego portfelu zostały w zasadzie jedynie kredyty frankowe, utrudnia tzw. frankowiczom egzekwowanie należności po wygranych sprawach. Frankowicze znaleźli szybszy sposób na wyrok, ale metoda jest dosyć nowatorska.

Frankowicze znaleźli szybszy sposób na wyrok

Portal „Prawo.pl” opisuje nową drogę, z której korzystają frankowicze. Zwłaszcza ci, którzy związani są z umową, co do której po drugiej stronie znajduje się Getin Noble Bank. Aktualnie sprawa frankowa rozstrzygana jest przez zasadniczo sąd cywilny, najczęściej sąd okręgowy (z uwagi na wartość przedmiotu sporu).

Kredytobiorca – w dotychczasowym, wiodącym modelu – pozywa bank, domagając się ustalenia nieistnienia umowy (chyba że kredyt już spłacono), a jednocześnie zapłaty zaległych rat kapitałowo-odsetkowych i innych świadczeń zapłaconych na rzecz banku. Następnie sąd pierwszoinstancyjny wydaje wyrok, który z reguły jest przez bank zaskarżony. Postępowanie toczy się więc – od momentu złożenia pozwu, do chwili uzyskania prawomocnego rozstrzygnięcia – nawet kilka lat.

Klienci Getin Noble Banku znajdują się w sytuacji jeszcze trudniejszej. Po pierwsze, nie mogą liczyć na udzielenie zabezpieczenia i wstrzymanie spłaty rat (choć ta kwestia jest przedmiotem dyskusji). Po drugie, postępowanie egzekucyjne, po uzyskaniu prawomocnego wyroku, raczej nie zakończy się odzyskaniem pieniędzy.

Dlatego też prawnicy reprezentujący kredytobiorców wpadli na pomysł, aby wytaczać powództwa na podstawie art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Przepis ten uprawnia do wystąpienia z żądaniem np. wykreślenia hipoteki z uwagi na fakt, że rzeczywisty stan prawny nie pozwala na jej ustanowienie.

Szybsza droga dla frankowiczów?

W ocenie mec. Tomasza Koniecznego (partner kancelarii Konieczny, Polak Partnerzy) powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej ze stanem rzeczywistym na podstawie art. 10 UKW jest „dobrą alternatywą”. Wskazuje, że

Można w ten sposób upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, a do tego (jeszcze przez kilka tygodni) ominąć tłok w Sądzie Okręgowym. […]

Opłata sądowa w takim wypadku wynosi 2000 zł, czyli o 1000 zł więcej, niż „typowy” pozew frankowy. Inni prawnicy, cytowani przez „Prawo.pl”, zwracają jednak uwagę na ryzyka. R. pr. Radosław Górski wskazuje, że

Moim zdaniem pozew skierowany do sądu wieczystoksięgowego i zmierzający jedynie do wykreślenia hipoteki nie doprowadzi do przesądzenia o nieważności umowy kredytu […]

W mojej ocenie nową, szybszą drogę, należy traktować w kategoriach naprawdę eksperymentalnych. Jeżeli jesteś frankowiczem/ką, to w pierwszej kolejności skontaktuj się z wykwalifikowanym prawnikiem. Radcą prawnym lub adwokatem, który specjalizuje się w sprawach frankowych.

Trzeba też pamiętać, że sytuacja klientów Getin Noble Banku jest szczególna. Tutaj problem dotyczy kwestii w zasadzie najistotniejszej, bo – w ocenie niektórych – aktualnie praktycznie niemożliwe jest odzyskanie wpłaconych kwot. Nawet pomimo prawomocnego wygrania sprawy przed sądem i wszczęcia postępowania egzekucyjnego.