Koniec z fałszywymi promocjami. Sklepy będą musiały podawać, jak faktycznie zmieniała się cena produktu w ciągu ostatniego miesiąca

Zakupy Dołącz do dyskusji (897)
Koniec z fałszywymi promocjami. Sklepy będą musiały podawać, jak faktycznie zmieniała się cena produktu w ciągu ostatniego miesiąca

Jeśli nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie, to istnieje szansa, że to koniec z fałszywymi promocjami w sklepach. Są też dobre wiadomości, jeśli chodzi o zawieranie umowy poza lokalem.

Koniec z fałszywymi promocjami w sklepach? Już niedługo może powstać nowy obowiązek informacyjny

Obecnie sklepy – jeśli decydują się na obniżenie cen części produktów – obok nowej ceny podają też poprzednią, sprzed obniżki (chociaż czasami rezygnują nawet z podawania i takiej informacji). Jeśli jednak projektowana ustawa wejdzie w życie, na sklepach będzie ciążyć bardziej rozbudowany obowiązek informacyjny. Przedsiębiorcy, którzy obniżą cenę towaru lub usługi, będą musieli podać, jaka była najniższa cena tego samego towaru lub usługi w ciągu ostatnich 30 dni. To z kolei pozwoliłoby klientom na zweryfikowanie pewnych kwestii.

Po pierwsze – czy promocja faktycznie jest korzystna, czy też może – na tle tej sprzed np. dwóch tygodni – już niekoniecznie. Po drugie – zakładając, że przedsiębiorca musiałby jednocześnie podać datę niższej ceny z ostatnich 30 dni – czy promocja faktycznie jest promocją. Niektóre sklepy wciąż stosują taktykę, zgodnie z którą najpierw podwyższają ceny, by za tydzień obniżyć je do wcześniejszego poziomu – sugerując, że jest to cena promocyjna. Tym samym byłby to koniec z fałszywymi promocjami w sklepach. Wreszcie po trzecie – klienci mogliby łatwiej obserwować ewentualny wzrost cen.

Zmiany także jeśli chodzi o umowy zawierane poza lokalem lub na odległość

Jeśli projekt wejdzie w życie, to zmienią się również zasady odstąpienia od zawierania umów zawieranych na odległość. Z projektu wynika, że możliwe będzie odstąpienie od niektórych umów o świadczenie usług zdrowotnych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Ponadto nie będzie można również świadczyć usług finansowych na pokazach – co mogłoby uchronić starsze osoby (wciąż często pojawiające się na takich pokazach sprzedażowych) przed podjęciem pochopnej decyzji. Co ciekawe, projekt przewiduje również jeszcze jedną zmianę – przedsiębiorcy nie mogliby świadczyć usług finansowych także na wyjazdach zorganizowanych. Czyli – na wszelkiego rodzaju wycieczkach, w tym również np. na pielgrzymkach.

Skąd pomysł na zmiany? Państwa członkowskie UE zobowiązały się do implementacji postanowień odpowiedniej dyrektywy unijnej (nazywanej dyrektywą Omnibus). Państwa muszą przyjąć przepisy umożliwiające wdrożenie dyrektywy najpóźniej do 28 listopada 2021 r. Będą one jednak stosowane dopiero od 28 maja 2022 r.