Podatnik, który zapomniał o ważnej uldze w zeznaniu PIT, może złożyć korektę. Warto to jednak zrobić jak najszybciej

Podatki Dołącz do dyskusji
Podatnik, który zapomniał o ważnej uldze w zeznaniu PIT, może złożyć korektę. Warto to jednak zrobić jak najszybciej

Tylko do 2 maja można było złożyć zeznanie podatkowe, by wywiązać się z obowiązku rozliczenia w terminie. Co jednak w sytuacji, gdy ktoś zorientuje się później, że popełnił błąd w zeznaniu PIT lub nie uwzględnił ulgi, na której bardzo mu zależało? W takim wypadku konieczna jest korekta zeznania PIT – i warto jej dokonać jak najszybciej.

Korekta zeznania PIT

Każdy podatnik ma prawo do złożenia korekty zeznania PIT. Skorygowanie deklaracji następuje poprzez złożenie deklaracji korygującej; dzięki temu podatnik ma szansę na zmianę treści pierwotnie przekazanej deklaracji. Korekta zeznania PIT jest możliwa do zakończenia okresu przedawnienia – tym samym należy jej dokonać w okresie 5 lat licząc od końca roku, w którym deklaracja została pierwotnie złożona. Zeznanie za 2023 r. można zatem skorygować do końca 2029 r. Warto jednak mieć świadomość, że korektę warto złożyć jak najszybciej – chociażby ze względu na fakt, że jeśli korekta zeznania PIT nastąpi w ciągu 6 miesięcy od terminu na rozliczenie roczne, odsetki za zwłokę mogą być o połowę niższe.

Należy przy tym mieć świadomość, że składając deklarację korygującą, trzeba posłużyć się wzorem obowiązującym w roku, w którym pierwotnie była składana deklaracja; muszą o tym pamiętać zwłaszcza osoby, które będą dokonywać korekty w kolejnych latach. Dodatkowo należy również dopilnować tego, by w formularzu podatkowym wybrać opcję korekty zeznania – a nie złożenia zeznania podatkowego.

W treści zeznania podatnik musi wskazać, czy dokonuje korekty z własnej woli (np. ze względu na to, że po złożeniu zeznania zorientował się, że występuje w nim błąd lub zapomniał uwzględnić jakiejś ulgi), czy też może jest to konieczne ze względu na wynik czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej. Jednocześnie o ile podatnik powinien wskazać przyczynę składania korekty, o tyle nie musi dołączać formularza ORD-ZU. Wcześniej, do 2015 r., było to obowiązkowe.

Warto równocześnie pamiętać, że jeśli złożenie korekty PIT spowoduje obowiązek zapłaty podatku, konieczne jest uiszczenie go wraz z odsetkami liczonymi od dnia, w którym przypadał termin płatności podatku za dany rok.

Czasem z korektą zeznania podatkowego należy się wstrzymać

Należy jednocześnie mieć świadomość, że nie zawsze podatnik będzie mógł złożyć korektę zeznania. Będzie to niemożliwe w dwóch sytuacjach – po zakończeniu okresu przedawnienia oraz kiedy wobec podatnika toczy się kontrola podatkowa lub postępowanie podatkowe prowadzone przez Urząd Skarbowy. W tej drugiej sytuacji złożenie zeznania będzie możliwe dopiero po zakończeniu czynności prowadzonych przez US.