Malowanie przy winie miało zwiększać kreatywność. Reklama została uznana za nieetyczną

Biznes Społeczeństwo Zdrowie Dołącz do dyskusji
Malowanie przy winie miało zwiększać kreatywność. Reklama została uznana za nieetyczną

Komisja Etyki Reklamy, działająca przy Radzie Reklamy, wydała niedawno decyzję dotyczącą reklamy firmy B3 Marek Kotiuszko S.K.A., która promowała wydarzenie łączące malowanie ze spożywaniem wina. 

Skarga na malowanie przy winie

Skarga (sygnatura akt KER/118/23) złożona przez konsumenta zarzucała reklamie promowanie alkoholizmu poprzez stwierdzenia sugerujące, że spożycie alkoholu zwiększa kreatywność. Skarżony przekaz był dostępny również dla osób niepełnoletnich i naruszał zapisy kodeksu etyki reklamy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Reklama picia alkoholu, żeby malować i tworzyć.

Reklama narusza ustawę o wychowaniu w trzeźwości. Narusza zapisy kodeksu etyki, że nie można reklamować alkoholu tj. wino. Promuje alkoholizm – napij się i bądź kreatywny, zapłać nam, damy ci alkohol, a ty będziesz tworzyć. Promocja i reklama jest dostępna dla osób poniżej 18 roku życia.

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy uznał, że reklama narusza ogólnie przyjęte normy etyczne. Oceniając przekaz, zespół zauważył, że choć reklama wprowadzała odbiorców w artystyczną atmosferę, to jednak motyw wina przedstawiony jako nieodłączny element wydarzenia, tworzył złudzenie o zwiększeniu kreatywności pod jego wpływem.

Może i było miło, ale jednak musimy być odpowiedzialni

KER podkreśliła, że reklama podlega ocenie z punktu widzenia etyki i dobrych praktyk rynkowych. W konkluzji przekaz został oceniony jako działanie niezgodne z dobrymi obyczajami i brakiem odpowiedzialności społecznej. Komisja uznała, że promowanie mocnych alkoholi, także wina, w kontekście tego wydarzenia, jest nieetyczne. To generalnie element pewnego trendu walki z alkoholem przestrzenią publiczną w Polsce. Palikot z Wojewódzkim regularnie reklamują mocne alkohole, co jest bezprawne. Złapany za rękę Palikot wypuszcza bełkotliwe orędzie, z kolei Jan Śpiewak znowu donosi. Tym razem na to, że Kanał Sportowy reklamuje swoje własne piwo z Żabki. To tylko głośne medialne wydarzenia z tego roku.

Decyzja KER podkreśla konieczność przestrzegania etyki w reklamowaniu produktów, które mogą mieć wpływ na zdrowie i dobrostan społeczeństwa. W odpowiedzi na decyzję, Rada Reklamy zaoferowała dodatkowe poradnictwo i informacje na temat standardów etycznych w branży, dostępne na ich stronie internetowej. Zgodnie z regulaminem, skarżący ma możliwość odwołania się od decyzji w ciągu dziesięciu dni roboczych, pod warunkiem przedstawienia nowych faktów i dowodów nieznanych Zespołowi Orzekającemu w chwili podejmowania uchwały.