Komisja Etyki Reklamy niewzruszona wobec Wyborowej reklamującej wódkę na Facebooku

Prawo Technologie Zakupy Dołącz do dyskusji
Komisja Etyki Reklamy niewzruszona wobec Wyborowej reklamującej wódkę na Facebooku

Komisja Etyki Reklamy utrzymała. swoją decyzję ws. reklamy wódki Wyborowa na Facebooku.

W dniu 29 marca 2023 roku, Komisja Etyki Reklamy (KER) po raz kolejny zajął stanowisko w sprawie reklamy wódki Wyborowej emitowanej na portalu Facebook. Reklama, która była przedmiotem sporu, zawierała hasło „Wyłącz spinę, włącz tryb spotkań”. Po złożeniu odwołania przez Wyborowa S.A. od uchwały Nr ZO/005/23u z dnia 25 stycznia 2023 r., Komisja Etyki Reklamy postanowiła utrzymać swoją poprzednią decyzję, oddalając odwołanie.

W swojej pierwotnej decyzji, Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy uznał, że budowanie skojarzenia między relaksem lub wypoczynkiem a konsumpcją alkoholu w reklamie jest niezgodne z dobrymi obyczajami i poczuciem odpowiedzialności społecznej, co stanowi naruszenie art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy. Jest to też – czego KER już nie wspomniała, a może powinna – w sposób jawny i ostentacyjny sprzeczne z przepisami polskiego prawa.

Wyborowa: „ojej, no co wy, to nie reklama, to tylko taki tam post na Facebooku dla setek tysięcy osób”

Wyborowa S.A. w swoim odwołaniu argumentowała, że przekaz reklamowy nie był skierowany do publicznej wiadomości, a tym samym nie powinien być oceniany tak rygorystycznie, jak publiczna reklama alkoholu. Ponadto, firma wyraziła opinie, że Kodeks Etyki Reklamy nie zabrania budowania kojarzeń z relaksem lub wypoczynkiem, a hasło „Wyłącz spinę” miało odniesienie do naturalności i spontaniczności, a nie do relaksu lub wypoczynku.

Podczas rozpatrywania odwołania, Zespół Orzekający zaznaczył, że argumenty przedstawione przez Wyborowa S.A. nie stanowią nowych faktów lub dowodów, które mogłyby zmienić pierwotną decyzję. Dodatkowo, zwrócił uwagę, że ocena reklamy była przeprowadzona z uwzględnieniem całości przekazu, zarówno warstwy werbalnej, jak i wizualnej. W opinii Zespołu Orzekającego, reklama stanowiła komunikat reklamowy w rozumieniu art. 3 lit. a Kodeksu Etyki Reklamy i podlegała ocenie KER.

Decyzja Komisji Etyki Reklamy podtrzymuje istotne znaczenie przestrzegania zasad etyki reklamy, zwłaszcza w kontekście promocji produktów alkoholowych w mediach społecznościowych. Sprawa ta także podkreśla wagę odpowiedzialnej komunikacji marketingowej, która zawsze powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i standardami branżowymi, aby uniknąć kontrowersji i potencjalnych konsekwencji prawnych.