Czy za przekroczenie prędkości można dostać mandat większy niż 500 zł? Co nieco o mandatach, grzywnach i subsydiarności

Moto Zbrodnia i kara dołącz do dyskusji (9) 18.10.2018
Czy za przekroczenie prędkości można dostać mandat większy niż 500 zł? Co nieco o mandatach, grzywnach i subsydiarności

Udostępnij

Paweł Mering

Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że kary za przewinienia na drodze możemy przewidzieć, studiując aktualny taryfikator mandatów. Duża część ludzi nie wie, że nie jest to kres możliwości w zakresie surowości karania niesubordynowanych kierowców.

Już we wstępie odpowiadam na pytanie postawione w tytule tekstu. Nie można dostać mandatu wyższego niż 500 zł, ale otrzymana kara może wynosić nawet 5 000 zł! Jak to możliwe?

Mandat a grzywna

Jak wspominałem w jednym z tekstów dotyczących mandatów; mandat nie jest tożsamy z grzywną! Polityka mandatowa została wprowadzona w celu ułatwienia stosowania prawa wykroczeń w praktyce. Oczywistym jest, że na ulicach nie ma patroli mobilnych sędziów, którzy ad hoc byliby w stanie ukarać każdego delikwenta. Tak też, zamiast kierowania sprawy do sądu, niektóre służby mają uprawnienie, aby – jeszcze raz podkreślę – w zastępstwie sądu ukarać popełniającego wykroczenie, za pomocą mandatu.

Mandat nie jest tożsamy z grzywną i jest swego rodzaju quasi-wyrokiem, który prawomocny staje się w momencie jego wydania i przyjęcia przez adresata. Przyjęcie mandatu wiąże się z uznaniem winy przez ukaranego, dlatego też policja (lub inne służby) informują o możliwości nieprzyjęcia mandatu i skierowania sprawy do sądu. Dzięki takiemu zabiegowi konstytucyjne prawo do sądu jest zachowane, a stosowanie prawa jest wygodne i bezproblemowe.

Rezygnuję z mandatu

Tak, jak obywatel może nie przyjąć mandatu, tak też funkcjonariusz może stwierdzić, że ukaranie delikwenta mandatem będzie niewystarczające  i samemu skierować sprawę do sądu – z wnioskiem o ukaranie. W takim wypadku popełniający wykroczenie może otrzymać dużo szerszy wachlarz kar, z przedmiotową grzywną włącznie.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości uregulowane jest w artykule 92a Kodeksu wykroczeń.

Kto, prowadząc pojazd, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny.

Kara grzywny, zgodnie z artykułem 24 §1 Kodeksu wykroczeń, jest dosyć surowa.

Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5.000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

W przypadku przekroczenia prędkości ustawa nie stanowi inaczej. Jeżeli policja odstąpi od ukarania kierowcy mandatem i skieruje wniosek o ukaranie do odpowiedniego sądu to ten jest w stanie ukarać przekraczającego prędkość grzywną w wysokości aż 5 000 zł!

Warto mieć to na względzie gdy poczuwamy się do winy i wiemy, że popełniliśmy wykroczenie, a jesteśmy przekonani że skierowanie sprawy do sądu będzie dla nas z pewnością korzystne. Może się zdarzyć tak, że wyjdziemy na tym jak przysłowiowy „Zabłocki na mydle”.