Czy za przekroczenie prędkości można dostać mandat większy niż 500 zł? Co nieco o mandatach, grzywnach i subsydiarności

Moto Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (146)
Czy za przekroczenie prędkości można dostać mandat większy niż 500 zł? Co nieco o mandatach, grzywnach i subsydiarności

Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że kary za przewinienia na drodze możemy przewidzieć, studiując aktualny taryfikator mandatów. Duża część ludzi nie wie, że nie jest to kres możliwości w zakresie surowości karania niesubordynowanych kierowców.

Już we wstępie odpowiadam na pytanie postawione w tytule tekstu. Nie można dostać mandatu wyższego niż 500 zł, ale otrzymana kara może wynosić nawet 5 000 zł! Jak to możliwe?

Mandat a grzywna

Jak wspominałem w jednym z tekstów dotyczących mandatów; mandat nie jest tożsamy z grzywną! Polityka mandatowa została wprowadzona w celu ułatwienia stosowania prawa wykroczeń w praktyce. Oczywistym jest, że na ulicach nie ma patroli mobilnych sędziów, którzy ad hoc byliby w stanie ukarać każdego delikwenta. Tak też, zamiast kierowania sprawy do sądu, niektóre służby mają uprawnienie, aby – jeszcze raz podkreślę – w zastępstwie sądu ukarać popełniającego wykroczenie, za pomocą mandatu.

Mandat nie jest tożsamy z grzywną i jest swego rodzaju quasi-wyrokiem, który prawomocny staje się w momencie jego wydania i przyjęcia przez adresata. Przyjęcie mandatu wiąże się z uznaniem winy przez ukaranego, dlatego też policja (lub inne służby) informują o możliwości nieprzyjęcia mandatu i skierowania sprawy do sądu. Dzięki takiemu zabiegowi konstytucyjne prawo do sądu jest zachowane, a stosowanie prawa jest wygodne i bezproblemowe.

Rezygnuję z mandatu

Tak, jak obywatel może nie przyjąć mandatu, tak też funkcjonariusz może stwierdzić, że ukaranie delikwenta mandatem będzie niewystarczające  i samemu skierować sprawę do sądu – z wnioskiem o ukaranie. W takim wypadku popełniający wykroczenie może otrzymać dużo szerszy wachlarz kar, z przedmiotową grzywną włącznie.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości uregulowane jest w artykule 92a Kodeksu wykroczeń.

Kto, prowadząc pojazd, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny.

Kara grzywny, zgodnie z artykułem 24 §1 Kodeksu wykroczeń, jest dosyć surowa.

Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5.000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

W przypadku przekroczenia prędkości ustawa nie stanowi inaczej. Jeżeli policja odstąpi od ukarania kierowcy mandatem i skieruje wniosek o ukaranie do odpowiedniego sądu to ten jest w stanie ukarać przekraczającego prędkość grzywną w wysokości aż 5 000 zł!

Warto mieć to na względzie gdy poczuwamy się do winy i wiemy, że popełniliśmy wykroczenie, a jesteśmy przekonani że skierowanie sprawy do sądu będzie dla nas z pewnością korzystne. Może się zdarzyć tak, że wyjdziemy na tym jak przysłowiowy „Zabłocki na mydle”.