W Polsce będzie można uniknąć podatku Belki. Ale pod pewnym warunkiem

Finanse Dołącz do dyskusji
W Polsce będzie można uniknąć podatku Belki. Ale pod pewnym warunkiem

Mimo że już od jakiegoś czasu trwa dyskusja na temat likwidacji podatku Belki, to wydaje się, że szybko to nie nastąpi. W Polsce będzie można jednak uniknąć podatku Belki. Mowa o OIPE.

Można uniknąć podatku Belki. Pozwoli na to Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny

Podatek Belki jest podatkiem pobieranym od zysków kapitałowych od osób fizycznych. Tym samym podatkiem objęte są np. odsetki wypracowane na lokatach czy kontach oszczędnościowych. W Polsce jest już jednak dostępne nowe rozwiązanie, które pozwoli uniknąć podatku Belki. Mowa o Ogólnoeuropejskim Indywidualnym Produkcie Emerytalnym (OIPE). Już kilka miesięcy w Dzienniku Ustaw opublikowano stosowną ustawę, która umożliwia oferowanie OIPE polskim emerytom. Dostawcą usługi mogą być m.in. instytucje finansowe wykonujące działalność bankową, ubezpieczeniową, maklerską czy zarządzające aktywami. W ramach OIPE emeryci będą mogli liczyć na specjalne subkonta, otwarte w ramach indywidualnego konta OIPE.

Co ciekawe, prawo do wpłat na konto będzie przysługiwać już 15-latkom (przy czym trzeba zaznaczyć, że z kolei osoby, które ukończyły 55 lat i nabyły uprawnienia emerytalne, nie będą już mogły skorzystać z OIPE). Wpłaty na konto nie będą mogły przekraczać w roku kalendarzowym kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Wypłata będzie natomiast następować na wniosek oszczędzającego po ukończeniu przez niego 60 lat (lub 55, jeśli wtedy otrzyma uprawnienia emerytalne). Wypłata może być też dokonywana jednorazowo lub w ratach.

To, co jest szczególnie istotne, to fakt, że OIPE pozwala uniknąć podatki Belki – przychody z tytułu gromadzenia oszczędności na subkoncie OIPE, wpłat i wypłat transferowych środków z konta, a także przychody z tytułu zwrotu środków z OIPE dokonywanych na rzecz małżonka (lub byłego małżonka) będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wystarczy, że środki nie będą wypłacone przed ukończeniem przez oszczędzającego 60 lat (lub 55, jeśli wtedy nabędzie uprawnienia emerytalne).

Pierwszą firmą, która uzyskała pozwolenie na prowadzenie OIPE, jest Finax. Wprowadzi nowy produkt również w Polsce

Dobra wiadomość jest taka, że Polacy już wkrótce będą mogli oszczędzać w ramach OIPE. Na polski rynek wprowadza go Finax – czyli instytucja, która jako pierwsza w Europie uzyskała zgodę na prowadzenie OIPE. Jak przekonuje dyrektor polskiego oddziału firmy, Przemysław Barankiewicz,

Europejski ustawodawca na dodatek spojrzał przychylnym okiem na Kowalskich i cały zysk z takiej inwestycji jest zwolniony z  podatku Belki, który jest jednym z najbardziej nielubianych podatków w Polsce. Mamy więc dobry produkt, zdywersyfikowany, oparty na funduszach ETF, brak podatku Belki i bardzo niskie opłaty.

Dodatkowo klienci nie będą ponosić opłat za otwarcie czy zamknięcie konta; zapłacą jedynie za zarządzanie portfelem – 0,72 proc. rocznie od wielkości aktywów.