Nałogowym palaczem narażającym zdrowie swoich domowników może zająć się sąd lub opieka społeczna

Codzienne Prawo Dołącz do dyskusji
Nałogowym palaczem narażającym zdrowie swoich domowników może zająć się sąd lub opieka społeczna

Wszyscy wiemy, że nałogowe palenie nie wpływa dobrze na zdrowie człowieka. Chodzi tutaj nie tylko o palenie czynne, ale także bierne. Okazuje się także, że domownicy, którzy mieszkają z nałogowymi palaczami w domu, mogą liczyć na pomoc państwa. Wielu ekspertów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  mówi zgodnie, że nałogowe palenie i narażanie zdrowia innych domowników może stać się podstawą do wszczęcia postępowań sądowych.

Czasy się zmieniły, a wraz z nimi podejście do osób palących w domu

Ktokolwiek pamięta lata 90. lub tym bardziej czasy PRL-u wie, że palenie w pomieszczeniach stanowiło normę. Nikt się w zasadzie nie dziwił, że pomieszczenia w domu lub w pracy były zadymione tak bardzo, że często nie sposób było w nich spędzać dłuższy czas bez doświadczania bólu głowy, kaszlu czy innych objawów zdrowotnych. Od tego czasu jednak podejście do tego tematu zmieniło się znacznie, a palacze mogą zostać w wielu wypadkach pociągnięci do odpowiedzialności za swoje czyny. Dodatkowo osobom niepalącym oferuje się coraz więcej udogodnień i korzystnych zmian prawnych.

Okazuje się na przykład, że narażanie domowników (często także ubezwłasnowolnionych lub niepełnosprawnych) na wdychanie dymu papierosowego może być podstawą do wszczęcia wielu procedur prawnych. Doktor nauk prawnych Grzegorz Wrona mówi wprost, że traktowanie palacza na równi z osobą, która narusza spokój i dobrostan psychiczny lub stosuje przemoc psychiczną w inny sposób, jest w pełni uprawnione.

Naruszenie dóbr osobistych dotyczy również dzieci. Palący rodzice również musza liczyć się z konsekwencjami prawnymi

Nie inaczej wygląda sprawa w przypadku rodziców. W takim wypadku również możemy spodziewać się zarzutów o zaniedbywanie dziecka, a także narażanie go na przebywanie w toksycznym środowisku. Jeżeli rodzic dopuszcza się regularnego narażania zdrowia dziecka na szwank, może spodziewać się wizyty kuratora. Musimy jednak w tym momencie zaznaczyć, że działania prawne mogą być podjęte w przypadku notorycznego, codziennego narażania dzieci na wdychanie dymu papierosowego.

Palacz może być traktowany tak jak domownik przemocowy, co może być równoznaczne z założeniem tzw. Niebieskiej Karty

Tak to nie żart – w obecnych czasach prawo daje możliwość traktowania nałogowego palacza jak osobę, która regularnie dokonuje przemocy w rodzinie. W tego typu przypadkach postępowanie sądowe może być zastąpione interwencją zespołów interdyscyplinarnych opieki społecznej. Nie zawsze pracownicy opieki społecznej muszą przeprowadzać bezwzględne interwencje. W wielu przypadkach wystarczy uświadamianie palaczy o skutkach długotrwałej ekspozycji ludzkiego organizmu na dym tytoniowy.