Nie ma pieniędzy? Nie idę z tobą do biura

Praca Dołącz do dyskusji
Nie ma pieniędzy? Nie idę z tobą do biura

Nie ulega wątpliwości, że przejrzystość w kwestii wynagrodzeń stała się istotnym elementem procesu rekrutacji, a portal No Fluff Jobs znalazł sposób, aby doprowadzić do jej pełnej realizacji na rynku pracy. Jak jednak wygląda obecna sytuacja i jakie korzyści niesie za sobą zwiększona jawność ofert pracy? 

Transparentność płac to nie luksus, to konieczność

Nowe badanie przeprowadzone na zlecenie portalu No Fluff Jobs pokazało, że aż 89% Polaków jest zdania, że ogłoszenia o pracy powinny zawierać informacje o proponowanym przedziale wynagrodzeń, zwanym widełkami płacowymi W każdej branży, nie tylko IT. Tym bardziej zaskakujące wydaje się to, że jedynie 12% respondentów ufa firmom, które nie umieszczają takiej informacji w swoich ogłoszeniach. To postrzeganie jest szczególnie silne wśród młodych ludzi, wchodzących na rynek pracy, wśród których aż 97% woli aplikować na stanowiska z wyraźnie określonym przedziałem wynagrodzenia.

Unia Europejska również dostrzega konieczność zwiększenia przejrzytości w kwestii wynagrodzeń, czego dowodem jest dyrektywa z czerwca tego roku, zobowiązująca wszystkie państwa członkowskie do wprowadzenia regulacji związanych z publikacją widełek płacowych do 2026 roku.

Portal No Fluff Jobs, który od 2014 roku z powodzeniem promuje ideę przejrzystości wynagrodzeń, wchodzi na nowy, rozszerzony rynek ofert pracy, włączając branże takie jak marketing, sprzedaż czy HR. W ramach akcji „Widełki wszędzie” portal rozpoczyna kampanię edukacyjną mającą na celu wsparcie firm w przygotowywaniu i komunikowaniu siatek płac, co jest odpowiedzią na brak opracowanych strategii w tej materii w 70% polskich przedsiębiorstw.

Jawne wynagrodzenie ma liczne korzyści

Obecność widełek płacowych w ogłoszeniach przyczynia się nie tylko do budowania zaufania wśród potencjalnych kandydatów, ale także do łatwiejszego dopasowywania osób do konkretnych stanowisk pracy, co w rezultacie może przeciwdziałać nierównościom płac. Magdalena Gawłowska-Bujok, COO No Fluff Jobs, zaznacza, że to najlepsze wyjście, by zdobyć przychylność kandydujących i trafić na dopasowaną osobę w procesie rekrutacyjnym.

Warto zaznaczyć, że do końca października portal No Fluff Jobs oferuje możliwość darmowego publikowania ogłoszeń z widełkami płacowymi w wybranych kategoriach. To doskonała okazja, aby zacząć budować kulturę przejrzystości w kwestii wynagrodzeń w swojej firmie już dziś.