Sklep jako teren imprezy masowej? Zabawny sposób na ominięcie regulacji, dotyczących godzin sprzedaży alkoholu

Codzienne Zakupy Zdrowie Dołącz do dyskusji (109)
Sklep jako teren imprezy masowej? Zabawny sposób na ominięcie regulacji, dotyczących godzin sprzedaży alkoholu

Jakiś czas temu Rząd rozpoczął walkę o trzeźwość narodu. Umożliwienie samorządom wprowadzenie regulacji, które dotyczą dostępności alkoholu w sklepach poniosło za sobą jednak pewne konsekwencje. Nie jest to bynajmniej znaczny spadek spożycia alkoholu, a jedynie wysyp kolejnych metod ominięcia obowiązującego prawa.

Jak dowiadujemy się z pewnego tweeta, przedstawiającego zrzut ekranu z portalu wykop.pl, niektórzy sprzedawcy znaleźli dosyć ciekawy sposób na ominięcie nowych regulacji prawnych.

Sklep? To jest impreza masowa!

Pewien mieszkaniec Olsztyna wszedł do sklepu, gdzie został zaczepiony przez pracownika (?), żądającego opłaty za wstęp. Okazało się, że na ścianie wisi „regulamin imprezy masowej”, a sklep – prawdopodobnie w godzinach „prohibicji” – jest właśnie terenem takowej. Wydawać by się mogło, że problem (według właściciela sklepu) jest rozwiązany i zakaz handlu alkoholem został właśnie ośmieszony i rozłożony na łopatki.

Sytuacja na pierwszy rzut oka wydaje się irracjonalna i dla niektórych osób jest dowodem nieudolności władzy. Moim zdaniem jednak, sytuacja nie jest taka oczywista. Co więcej, takie działanie sklepu może być niezgodne z prawem. Ogranizacja imprezy masowej wcale nie jest takie prosta, a podczas trwania takowej sprzedaż alkoholu i tak jest ograniczona. Dlaczego? Jak? Już wyjaśniam

Impreza masowa

Szeroko pojęta impreza masowa jest uregulowana w kilku aktach prawnych. Żeby uprościć odbiór tego wpisu posłużę się jedynie ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Zawiera ona szereg definicji oraz wymogów, które mają istotne znaczenie dla organizacji lub przebiegu takich wydarzeń.

Rozważania należy zacząć od faktu, że do zorganizowania imprezy masowej wymagane jest stosowne zezwolenie. Wydaje je wójt, burmistrz albo prezydent miasta, właściwego miejscowo dla obszaru, na którym wspomniane wydarzenie ma się odbyć. Zgodnie z art. 25 wspomnianej ustawy, organizator z 30-dniowym (w wyjątkowych sytuacjach 14-dniowym) wyprzedzeniem występuje do stosownego organu z odpowiednim wnioskiem. Do wniosku wymaga się załączenia wielu dokumentów, w tym

  • Program i regulamin imprezy masowej
  • Regulamin imprezy masowej
  • Plan obiektu
  • Pisemną instrukcję, która określa zadania służby informacyjnej lub porządkowej
  • Informację o liczbie miejsc

I szereg innych.

Warto również zaznaczyć, że imprezy masowe zawierają szereg ograniczeń, dotyczących samego spożycia i sprzedaży alkoholu. Tak też artykuł 8a wspomnianej ustawy stanowi

1.  Na imprezie masowej, z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka, dozwolone są sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu.
2.  Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych mogą odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
3.  1 Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych mogą być prowadzone wyłącznie przez podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245 i 2439 oraz z 2018 r. poz. 310).
4.  Niedozwolona jest sprzedaż napojów alkoholowych w twardych opakowaniach, w szczególności wykonanych ze szkła, metalu lub tworzyw sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.
5.  Do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizator dołącza informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe.
Nawet jeżeli – teoretycznie – ów właściciel sklepu uzyskałby stosowne zezwolenie na zorganizowanie imprezy masowej, to musiałby zadbać o spełnienie szeregu wymogów, nawet związanych ze sprzedażą alkoholu.
Umieszczenie na ścianie sklepu regulaminu imprezy masowej i pobieranie opłaty za wstęp w żadnym wypadku nie jest metodą na obejście regulacji, które ograniczają dostępność alkoholu w sklepach.