Odcięcie wody niezgodne z prawem?

Państwo Dołącz do dyskusji (171)
Odcięcie wody niezgodne z prawem?

Kiedy czynsz obejmuje także opłaty za dostawy wodę do mieszkania, spółdzielnia może zagrozić jej odcięciem w przypadku zalegania z opłatami. Czy jednak jest to działanie zgodne z ustawą?

Korzystając z rozmaitych usług, takich jak internet i telewizja, ale i bardziej podstawowych jak prąd, gaz czy woda, musimy pamiętać o stałych opłatach. Jednak o ile dostawca kablówki może w związku z zaległościami tymczasowo odłączyć nam posiadany pakiet kanałów, to w przypadku tych najbardziej podstawowych potrzeb, ustawa dokładnie reguluje kto i kiedy może nam ograniczyć na przykład dopływ wody pitnej.

Działanie przepisów w takich sytuacjach można zaobserwować na podstawie historii pewnej spółdzielni mieszkaniowej. Postanowiła ona zamontować lokatorom „inteligentne kurki”, które sprawdzały, czy płatności były regulowane na bieżąco. W przypadku nie stwierdzenia takiego stanu rzeczy, woda była odcinana. Sąd jednak uznał, że takie działania są niezgodne z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Znajdujący się w niej art. 8 podaje bowiem następujące informacje na temat odcięcia dopływu wody:

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub za-mknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:
(…)
2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, na-stępujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;
(…)
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które odcięło dostawę wody z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.

Wymieniony fragment przepisów mówi jasno kto i kiedy może ograniczyć tak podstawowy element niezbędny do życia, jakim jest woda. Nie może tego dokonać właściciel budynku, ani jego zarządca. Jedynie świadczące usługi dostawcze przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może posunąć się do takich działań, a i to dopiero po spełnieniu konkretnych warunków. Po pierwsze, wysłane musi być pisemne upomnienie w sprawie opóźnień w płatnościach. Dopiero od tego momentu należy odczekać dwa pełne okresy rozliczeniowe. Nawet w przypadku odcięcia wody, o czym mówi pkt. 2, należy udostępnić zastępczy punkt poboru wody, tak aby nie pozostawiać dłużników bez dostępu do jej źródła.

Jak więc spółdzielnie mogą walczyć z osobami zalegającymi z opłatami? Mogą jedynie domagać się regulowania brakujących wpłat. Możliwe jest tu naliczanie odsetek lub stosowanie zgodnych z prawem metod windykacyjnych. Jeżeli więc z dowolnych powodów zarządca nieruchomości chce Wam uniemożliwić dopływ wody, robi to wbrew ustawie. W skrajnych przypadkach, z tego typu działań można nawet wyciągnąć konsekwencje, wliczając w to wnioskowanie o odszkodowanie. Aby dowiedzieć się co może grozić za nieterminowe płacenie różnego rodzaju należności, warto skonsultować się z prawnikiem. Nasi specjaliści dostępni pod adresem kontakt@bezprawnik.pl podpowiedzą jak wiele czasu jest na wyrównanie opłat i z jakimi konsekwencjami należy się liczyć w przypadku konkretnych zaległości.