Jeśli zapomniałeś o autozapisie do PPK, możesz się pozytywnie zaskoczyć. Zobacz, jak sprawdzić stan swojego konta

Finanse Dołącz do dyskusji
Jeśli zapomniałeś o autozapisie do PPK, możesz się pozytywnie zaskoczyć. Zobacz, jak sprawdzić stan swojego konta

Pracownicze Plany Kapitałowe funkcjonują już od kilku lat, a od 2021 roku są obowiązkowe nawet w firmach zatrudniających do 20 pracowników. Po ostatnim autozapisie trzeba było ponownie złożyć deklarację o rezygnacji z udziału w programie. Jeśli tego nie zrobiliśmy, odkładanie w PPK może sprawić, że na naszym koncie jest trochę pieniędzy. Zobacz, jak sprawdzić jego stan.

Co to jest PPK i na czym polega?

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny, ale dobrowolny program oszczędzania. Wprowadziła je ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Obowiązek organizacji PPK spoczywa na pracodawcy, który spełnia warunek ustawowy. Jest nim zatrudnianie, chociażby jednej osoby, która podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Do programu automatycznie zapisywani są pracownicy pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, którzy w każdej chwili mogą zrezygnować z członkostwa. W przypadku pracowników w wieku 55-70 lat konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do pracodawcy. Odkładanie w PPK ma na celu uzbieranie pieniędzy na tzw. dodatkową emeryturę przy wsparciu zarówno pracodawcy, jak i państwa. Co więcej, oszczędności zebrane przez uczestnika na indywidualnym rachunku stanowią prywatny kapitał, a także są w pełni dziedziczne.

Odkładanie w PPK — ile wynosi składka?

Na miesięczną wpłatę na indywidualne konto uczestnika w PPK składają się dwa elementy:

  • wpłaty finansowane przez pracownika,
  • wpłaty finansowane przez pracodawcę.

Obowiązkowa wpłata podstawowa, którą finansuje pracodawca, wynosi 1,5 proc. wynagrodzenia. Wpłata dodatkowa, która jest dobrowolna, może wynosić do 2,5 proc. wynagrodzenia. Na tej podstawie maksymalna wpłata dokonywana przez pracodawcę to 4 proc. wynagrodzenia uczestnika Pracowniczych Planów Kapitałowych.

W przypadku wpłat finansowanych przez pracownika, maksymalna wpłata również wynosi 4 proc., jednak jest ona inaczej rozkładana. Wpłata podstawowa, która jest obowiązkowa dla uczestnika programu, wynosi proc. wynagrodzenia. Z kolei dla pracownika wpłata dodatkowa może wynieść do 2 proc. wynagrodzenia.

Łączna maksymalna wpłata pracownika i pracodawcy wynosi 8 proc. wynagrodzenia. Dodatkowo uczestnik dostaje od dopłaty od państwa. Wpłatę powitalną wynoszącą 250 złotych oraz coroczną dopłatę w wysokości 240 złotych. W tym drugim przypadku konieczne jest spełnienie warunków wymienionych w ustawie o PPK.

Jak sprawdzić stan konta w PPK?

Wybór instytucji zarządzającej funduszami zgromadzonymi w PPK leży po stronie pracodawcy wspólnie z pracownikami. Należy jednak pamiętać, że taka instytucja finansowa musi być wpisana do ewidencji PPK. Aktualnie lista zawiera 18 podmiotów, które świadczą tego rodzaju usługi. Niestety, każda z instytucji ma prawo we własnym zakresie decydować o tym, jak wygląda dostęp do jej systemu. Gdzie w takim razie szukać informacji na temat logowania i sprawdzenia stanu konta w PPK? W powitalnym pakiecie informacyjnym. Każda instytucja musi przekazać uczestnikowi takie informacje od razu po zawarciu umowy o prowadzenie PPK.

Każdy, kto nie zrezygnował z prowadzenia konta w lutym tego roku, został automatycznie zapisany do programu. Co to oznacza? Policzmy to na przykładzie osób, które w marcu 2023 roku otrzymywały średnie wynagrodzenie, czyli 7500 złotych i takie zarobki utrzymywały się w ich przypadku do września. W takiej sytuacji pracownik miesięcznie wpłaca na indywidualne konto 150 złotych, a pracodawca dokłada kolejne 112,5 zł. W rezultacie przez siedem miesięcy od autozapisu na indywidualnym koncie w PPK uzbierało się 1837,5 zł. Jeśli pobierane były wpłaty maksymalne, kwota oszczędności jest dwukrotnie wyższa i wynosi 3675 zł. W wyliczeniach nie bierzemy pod uwagę dopłat od państwa.