Klient stacji benzynowej odmroził dłonie, teraz stacja zapłaci mu 8 tys. zł. Odpowiedzialność stacji benzynowej za wypadek przy tankowaniu?

Gorące tematy Moto Dołącz do dyskusji (112)
Klient stacji benzynowej odmroził dłonie, teraz stacja zapłaci mu 8 tys. zł. Odpowiedzialność stacji benzynowej za wypadek przy tankowaniu?

Okazuje się, że nawet zwykłe tankowanie na stacji benzynowej może być nie tylko niebezpieczne, ale również stać się przedmiotem postępowania cywilnego. Wszystko przez samodzielne tankowanie gazu i odmrożenie dłoni, za które stacja benzynowa zapłaci poszkodowanemu 8 tys. złotych. Jak wygląda odpowiedzialność stacji benzynowej za wypadek przy tankowaniu?

Klient stacji odmroził dłonie

Na jednej z łódzkich stacji benzynowych doszło do wypadku, w wyniku którego jej klient, próbując zatankować samochód gazem, odmroził sobie dłonie. Do zdarzenia doszło z powodu źle zamontowanego pistoletu. Rany okazały się na tyle poważne, że rekonwalescencja trwała cztery tygodnie, ale na palcach poszkodowanego pozostały szpecące blizny. Wszystko to doprowadziło sprawę przed oblicze sprawiedliwości. Poszkodowany mężczyzna zażądał od właściciela stacji benzynowej odszkodowania w wysokości 100 tys. zł. Sprawa po rozpatrzeniu przez obie instancje zakończyła się przyznaniem zadośćuczynienia w wysokości 8 tys. zł. Uzasadnienie wyroku daje jednak pewne ciekawe wnioski na przyszłości.

Stacja odpowiada na zasadach ryzyka

Jak wskazał sąd, stacja benzynowa odpowiada na zasadach ryzyka. Oznacza to, że choć mężczyzna podjął samodzielną próbę tankowania, w dodatku bez rękawic ochronnych, too stacja benzynowa, nie klient, ponosi odpowiedzialność za zdarzenie. Głównym powodem jest wywodzona z kodeksu cywilnego zasada odpowiedzialności na zasadzie ryzyka opisana w art. 435 § 1 kodeksu cywilnego, w ramach której działa przedsiębiorstwo, jakim jest stacja benzynowa.

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, opisując najprościej, opiera się na założeniu, że osoba, która posiada urządzenia wykorzystujące siły przyrody, które mogą powodować zagrożenie albo dla realizacji swoich interesów posługuje się podległymi jej osobami, ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe dla innych osób nawet mimo tego, że sama nie ponosiłaby winy. Zwolnić się z tej odpowiedzialność może tylko, jeżeli udowodni, że zdarzenie zostało spowodowane siłą wyższą. Może również udowodnić też wyłączną winę osoby trzeciej lub brak winy osoby, której zwierzchnik powierzył wykonanie czynności.

Odpowiedzialność stacji benzynowej za wypadek przy tankowaniu

W powyższej sprawie sąd przyjął odpowiedzialność stacji benzynowej. Nie zdecydował jedna o uwzględnieniu żądania w całości, co do kwoty. Wskazał na przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody, poprzez nieużycie rękawic ochronnych. O czym biorąc pod uwagę doświadczenie życiowe, powinien wiedzieć i pamiętać.